Ուիքիփետիա:Վստահելի աղբիւրներ

Ուիքիփետիայի վրայ զետեղուած եւ խմբագրուած բոլոր տեղեկութիւնները պէտք է վստահելի եւ հաւաստի ըլլան: Վստահելի աղբիւրներու չգոյութեան պարագային, այդ յօդուածը Ուիքիփետիայի էջէն ջնջման կ'ենթարկուի:

Որեւէ մէկ տեղեկութիւն նշելու պարագային, հարկ է նախադասութեան վերջաւորութեան ծանօթագրութիւն կամ ծանօթագրութիւններ աւելցնել՝ հիմնաւորելու համար տեղեկութեան վստահելիութիւնը։

Այս օրէնքին կ'ենթարկուին բոլոր յօդուածները, մանաւանդ կենսագրական բնոյթի յօդուածները, յատկապէս երբ խնդրոյ առարկան տակաւին ողջ է:

Ի՞նչ է աղբիւրըԽմբագրել

Աղբիւր կը համարուին գիրք մը կամ յօդուած մը, հրատարակուած լրագիր մը, կամ առցանց տեղեկատուական աղբիւր մը։