«Փանոս Թէրլէմէզեան»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն