«Եւրոպական Միութիւն» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն