«Օննիկ Ֆըչըճեան» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն