«Այլաբանութիւն»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն