«Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն