«Հայկ Նահապետ» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Ավելացվել է 33 բայտ ,  1 տարի առաջ
 
== Ժառանգներ ==
Ըստ Մովսէս Խորենացիի եւ այլ հայ պատմագիրներու՝ Հայկին սերունդէն է Հայկազունիներու արքայատոհմը։ Այդ ազնուական հարստութեան վերջին ներկայացուցիչը՝ Վահէ արքան կը զոհուի Gaugamela-ի մէջ, ՀայկըՀայքը [[Ալեքսանտր Մակեդոնացի]]ի արշաւանքէն պաշտպանելու։պաշտպանելու ընթացքին։
 
«Հաբեթի սերունդներու Ցանկըցանկը սահմանելսահմանած եւ առաջադրած է Մովսէս Խորենացին, որպէս Հին Կտակարանի ազգաբանութեան ցանկերուն այլընտրանք, քանզիորովհետեւ, Պատմահայրը կը բողոքէ. «սՍ. գիրքը յուրայիններունիւրայինները (հրեաներուն. հեղհրեաները) զատելով իբրեւ իր սեփական ազգ՝ազգը՝ միւսներունմիւսները լքեց, իբրեւ արհամարհելի եւ իր կողմէնկողմէ նշանակուելու անարժան…(հաւելելովաւելցնելով) մեր Հաբեթի սերունդները բոլորովին չկան»։ ԽորենացինԽորենացի առաջադրած է սեփական՝՝ Նոյի Հաբեթ որդիին ազգաբանութեան Ցանկցանկ մը, հաւելելովաւելցնելով, որ ան աւելի հաւաստի է, քան Ծննդոց բաժնիբաժինի ցանկերը, քանի որ այնտեղ Հաբեթի սերունդները կը բացակային (Մ. Խորենացի, ՀՊ, էջ՝ 77-78)։ Ի տարբերութիւն իրմէ առաջ եւ հետոյետք պատմութիւններ գրող պատմիչներու, Պատմահայրը ազնուորէն կը թուարկէ, թէ Հաբեթի ազգաբանութիւնը ճշտելովճշդելով, ինքըինք ինչ աղբիւրներէնաղբիւրներէ օգտուած է՝ Աբիւտենոս, Կեփաղիոն, յունարէն գրականութիւն, իսկ Հին Կտակարանի Ծննդոց բաժնիբաժինի ազգանութեան ցանկերը որեւէ հաւաստի աղբիւրներ չունին։ ՍկսածԽորենացիէն Խորենացիէնսկսեալ, մեր բոլոր պատմիչները անփոփոխ կըձգած թողենեն «Հաբեթէն սկսուողսկսող ազգաբանութեան», այդ թուականին «Առաջին հայկեաններու»՝ Հայկէն մինչեւ Արա Գեղեցիկ» Հայկազունի առաջնորդներու Ցանկը։ցանկը։
Ըստ Խորենացիի շարք մը հայոց ազնուական տոհմեր իրենց ակունքներու սկիզբ կը համարուին Հայկ Նահապետին։ Անոնցմէ են Բզնունիները, Խորխոռունիները, Մանդակունիները, Վահեւունիները, Վարաժնունիները, Առանշահիկները եւ այլն։ Ժամանակակից գիտնականներու մէկ մասը այլեւս կը հրաժարի դիտարկել Հայկին որպէս զուտ առասպելական անձ եւ հակուած է ներկայացնել անոր որպէս հայոց հերթական թագաւոր, ով մեծ աւանդ ունեցած է հայկական արժեհամակարգի պահպանման եւ տարածման գործին մէջ<ref>Պ․Մ․Հերունի, ''Հայերը և հնագույն Հայաստանը''Երևան 2006 թ․</ref>։
 
Ըստ Խորենացիի շարք մը հայոց ազնուական տոհմեր իրենց ակունքներուակունքներուն սկիզբսկիզբը կը համարուինհամարեն Հայկ Նահապետին։Նահապետը։ Անոնցմէ են Բզնունիները[[Բզնունիներ]]<nowiki/>ը, Խորխոռունիները[[Խորխոռունի]]<nowiki/>ները, Մանդակունիները[[Մանդակունի]]<nowiki/>ները, Վահեւունիները[[Վահեւունի]]<nowiki/>ները, Վարաժնունիները[[Վարաժնունի]]<nowiki/>ները, Առանշահիկները[[Առանշահիկ]]<nowiki/>ները եւ այլն։ Ժամանակակից գիտնականներուգիտնականներուն մէկ մասը այլեւսալ կը հրաժարի դիտարկել ՀայկինՀայկը որպէսդիտարկելէ իբրեւ զուտ առասպելական անձ մը եւ հակուածհակած է ներկայացնելզինք անորներկայացնելու որպէսիբրեւ հայոց հերթական թագաւոր, ովոր մեծ աւանդ ունեցած է հայկական արժեհամակարգիարժեհամակարգին պահպանման եւ տարածման գործին մէջ<ref>Պ․Մ․Հերունի, ''Հայերը և հնագույն Հայաստանը''Երևան 2006 թ․</ref>։
 
== Ծանօթագրութիւններ ==