«Արամ Քերովբեան» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Առանց խմբագրման ամփոփման
No edit summary
No edit summary
 
=== «Կոչնակ» ===
1980-ին Ռուբէն Յարութիւնեանի, Վերժին (Վիրճինիա) Փաթթի- Քերովբեանին հետ կը հիմնեն «Կոչնակ» համոյթը։ Համոյթին պարբերաբար մաս կը կազմեն՝ քամանչահար Մահմուտ Թապրիզի-Զատէհը, տհոլ ու տապ նուագող Էտմոնտ Զարդարեան, տապահար Մաժիտ Խալաժը եւ քամանչահար Անուշ Տօնապետեան-Գրիգորեանը։ Հետագային համոյթը հանդէս կու գայ զուգերգ-զուգանուագով եւ կամ եռեակի կազմով՝ տապահար Վահան Քերովբեան եւ երբեմն Մարալ եւ Շուշան Քերովբեաններ։ «Կոչնակ»ը համերգներ կ'ունենայ [[Եւրոպա|Եւրոպայի]] տարածքին եւ [[Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ|Ա․Մ․Նահանգներուն]] մէջ։
 
=== «Ակն» ===
 
=== Երգեցողութեան աշխատանոցներ ===
Ձայնեղանակներու ընկալման նիւթով Արամ Քերովբեանի 1990-ին սկսած փորձառական աշխատանքները տարիներու ընթացքին իրեն առիթ կու տան իւրայատուկ մեթոտոճ մը կերտելու, որուն զարգացման մէջ դեր կ'ունենան երաժշտական տարբեր մակարդակի ճանաչողութիւն ունեցող մեծ թիւով մասնակիցներ եւ աշատկերտներ։ Յատկապէս 2010-էն սկսեալ [[Լեհաստան|Լեհաստանի]] մէջ Կռոթովսքի հիմնարկին կապուած Զար թատերախումբին հետ տարած աշխատանքը աւելի կ'ընդլայնէ ձեւին տարողութիւնը։
 
Ձեւը գրեթէ կը բացառէ տեսական գիտելիքներու փոխանցումը։ Ան կը միտի աշակերտը մղել՝ գործնական միջոցներով, այսինքն փորձարկութեամբ պատրաստուելու, որուն համար կը պահանջուի՝ ջղային պրկումներէ ձերբազատուիլձերբազատում, աշխատանքի ընթացքին մտային վերլուծումներէ կամ փնտռտուքներէ խուսափիլխուսափում, կեդրոնանալկեդրոնացում՝ բայցառանց սխալելէ չվախնալ։վախնալէ։ ՄեթոտըՁեւը կը հիմնուի վարպետ-աշկերտ դրութեան վրայ, որուն կարեւորագոյն յատկանիշերն են կապկումը եւ երկար ժամանակ տրամադրելու հարկաւորութիւնը։
 
ՄեթոտինՁեւին մէկ այլ իւրայատկութիւնն է՝ «երգ սորվելու» բացակայութիւնը։ Ընդհակառակը, կարեւոր կը նկատուի բնական ձայնամիջոցներու իւրացումը, անոնց հիման վրայ ստեղծուած բազմաթիւ ձայնամիջոցներու ներքին յարաբերութիւններուն տիրապետելը։
 
Այս բոլորը կը կիրարկուին, նկատի առնելով ա՛յն իրողութիւնը, որ բնական ձայնամիջոցներու հիման վրայ կերտուած ձայնային յարաբերութիւնները, ձայնային այդ հնաւանդ միջավայրը այլեւս մաս չեն կազմեր արդի կեանքի առօրեային։ Հետեւաբար, ըստ Արամ Քերովբեանին, հարկաւոր է աշխատանք տանիլ, որպէսզի այդ ձայնաշխարհը կարենայ իր տեղն ունենալ անհատի ինքնութեան մէջ, անկախ անոր մշակութային, ազգային, կամ ցեղային բաղադրիչներէն։
 
Այս իւրայատուկ աշխատանոցները տեղի կ՚ունենանկ'ունենան, մէկ կողմէ՝ «Ակն» ընկերակցութեան Փարիզի մէջ կայացող կանոնաւոր, շաբաթական հանդիպումներուն ընթացքին, եւ միւս կողմէ՝ այլ քաղաքներու մէջ ատեն ատեն հետաքրքրուած անձերու կամ կազմակերպութիւններու հրաւէրով։
 
=== «Աքսորեալ երգեր''»'' վաւերագրականը եւ Զար թատրոնին հետ գործակցութիւնը (կը պատրաստուի) ===
* ''Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler (Օսմանեան Դասական Երաժշտութիւնը եւ Հայերը)'', Արամ Քերովբեան եւ Ալթուղ Եըլմազ, Հրատ. Պոլսոյ [[Հայոց Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոց|Հայոց Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի]], 2010
* ''Manuel de Notation musicale arménienne moderne'' (Հայկական արդի ձայնագրութեան դասագիրք), Musica Mediævalis Europæ Orientalis, n<sup>o</sup> 2, Ed. H. Schneider, Tützing, 2001
* ''Երաժշտութիւն. որ է համառօտ տեղեկութիւն երաժշտական սկզբանց, ելեւէջութեանց եղանակաց եւ նշանագրաց խազից․'' Խմբագրութիւն եւ ուսումնասիրութիւն՝ Հ. Մինաս Բժշկեանի Հայ Արդի Ձայնագրութեան մասին գրած, 1815 թուակիր անտիպ ձեռագրին։ձեռագիրին։ Աշխատասիրութիւն՝ Արամ Քերովբեան։ Հրատ.՝ Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Գրադարան, [[Երեւան]], 1997 (հայերէն)։
 
=== Յօդուածներ ===
Արամ Քերովբեան գրած է բազմաթիւ յօդուածներ, որոնք լոյս տեսած են երաժշտական, գրական, համալսարանական հանդէնսերուհանդէսներու մէջ։մէջ, Ինչպէս օրինակ՝ինչպէս՝
 
* «L’écriture musicale et l’interprétation du chant arménien: relever et traiter les incohérences» (''հայկական գրական երաժշտութիւնը եւ անոր մեկնաբանումը'') հրատարակուած «''Solange Corbin et les débuts de la musicologie médiévale»'' Ռենի Համալսարանի պարբերաթերթին մէջ, ''Presses Universitaires de Rennes'', 2015
* «Յիշողութիւնը եւ գիրը Հայոց եկեղեցական երաժշտութեան մէջ», ''Arménie. Impressions d’une civilisation'' ([[իտալերէն]], անգլերէն եւ հայերէն), Սքիրա, [[Միլանօ]] 2012
* ''«Le système de notation neumatique arménienne''» ''(''«Հայկական խազագրութեան դրութիւնը»), հրատարակութիւն՝ ''Armeniaca'', Էքս ան Փրովանս, 2007. ''Illuminations d’Arménie'', [[Ժընեւ]] 2007. ''La magie de l’écrit'', [[Մարսէյ]], 2007
* «Vers une théorie de la structure modale des Charakan, chants liturgiques arméniens» («Դէպի շարականներու ձայեղանակայինձայնեղանակային կառոյցը»), Արամ Քերովբեան եւ Սիլվիա Գասպարեան (Մոնքթոնի Համալսարան, [[Քանատա]]), հրատ․՝ ''Lexicometrica'' բացառիկը 2004
*«Die Künstlerisch ausführenden des Armenischen Kirchengesans: Die Dpir», in: ''Armenische Liturgien'', ed. Erich Renhart & Jasmine Dum-Tragut, Graz-Salzburg, 2001.
* «Komitas» («Կոմիտաս») վերաքննութիւն Ռ․ Աթայեանի յօդուածին ''The New Grove Dictionnary of Music and Musicians'', նոր տպագրութիւն Stanley Sadie, 2001, [[Լոնտոն]]
*«Armenian liturgical chant – the system and reflections on the present situation», ''Saint Nerses Theological Review'', 1996, New York, vol. 1, no. 1. Հայերէն թարգմանութիւնը՝ ''Սիոն'', Երուսաղէմ, հտ. 69, 1995, հտ. 70, 1996.
*«Mündliche und schriftliche Überlieferung in der Musik der Armenier», in: ''Armenien – Wiederentdeckung einer alten Kulturlandschaft'', 1995, Bochum. Հայերէն թարգմանութիւնը՝ ''Հասկ'', 1997, Անթիլիաս, Լիբանան, էջ. 367-374.
* «Les charakan et l’octoéchos arménien selon le charaknots édité en 1875» («Շարական եւ հայկական ութնաձայնը, [[1875 թուական|1875]] տպագրութիւն») ''Aspects de la musique liturgique au moyen-âge (Միջնադարի եկեղեցական երաժշտութեան երեւոյթներ)'', Créaphis, 1991, Փարիզ
* «Armenian Folk Music» («Հայկական ժողովրդային երաժշտութիւն») Արամ եւ Վիրճինիա Քերովբեան։ Անգլերէն թարգմանութիւն եւ ծանօթագրութիւններ՝ [[Կոմիտաս Վարդապետ|Կոմիտաս Վարդապետի]] «La musique populaire arménienne» յօդուածին. Fondation Ararat, [[1988 թուական|1988]], [[Ամսթերտամ]]