«Բնափիլիսոփայութիւն»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն