«Գերմանիոյ Խորհրդային Պատերազմ»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն