«Գէորգ Երեւանեան»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Առանց խմբագրման ամփոփման
(Նոր էջ «{{ԱՀ}} {{Գէորգ երեւանեան (արեւմտահայերէն)}} Գէորգ Երեւանեան ծնած է 1900 թ-ին, Բերրի: Իր նախակրթութիւնը...»:)
 
{{ԱՀ}}
Գէորգ Երեւանեան ծնած է 1900 թ-ին, Բերրի: Իր նախակրթութիւնը կը ստանայ Միացեալ Ընկերութեան վարժարանին մէջ: Համաշխարհային Ա.Պատերազմին ստեղծած աղիտալի տարիներուն ստիպումներով ան կը զրկուի բարձրագոյն ուսման կարելիութենէն, թէեւ իր ամբողջ կեանքի ընթացքին ան կը մնայ հայ գիրի ու գիրքի հաւատաւոր մը, եւ ինքնազարգացումով կը յաջողի ձեռք բերել դրական ու պատմագրական ճաշակ ու պաշար: Աքսորի ու հալածանքի տարիներէն ետք նախ կ՛ապաստանի Հալէպ, ապա՝ Դամասկոս ուր կը զբաղի առեւտուրով: Սփիւռքի տարածքին, հայրենակցական միութիւններու կողմէ հրատարակուած հայկական քաղաքներու ու գաւառներու նուիրուած պատմադրական ու տեղագրական աշխատասիրութիւնները կը խանդավառեն զինք ձեռնարկելու իր ծննդավայ­րին ՛Ծոլիաց Աշխարհի Ջարսանճագ զալառի վզատմոլթիլնբ գրի առ­նելու, զոր կ'իրականացնէ նախանձախնզ րոլթեամբ : Համաջարսանճագի Հայրենակցական Միութեան կեդրոնական վարչութեան հրատարակութեամբ , Գ. Երեւանեանի ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ ՋԱՐՍԱՆՃԱԳԻ ՀԱՏՈՑ հատորը լոյս կբ տեսնէ 1956' թ.ին , Պէյրութ ։ Գէորգ Երեւանեան կր մեռնի 1974 թ.ի Ապրիլի 7-ին<ref>[http://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Haigazean/YE.pdf Հայկածեան Հայագիտական Հանդէս, Պէյրութ 1974]</ref>:
{{Գէորգ երեւանեան (արեւմտահայերէն)}}
 
== Ծանօթագրութիւններ ==
Գէորգ Երեւանեան ծնած է 1900 թ-ին, Բերրի: Իր նախակրթութիւնը կը ստանայ Միացեալ Ընկերութեան վարժարանին մէջ: Համաշխարհային Ա.Պատերազմին ստեղծած աղիտալի տարիներուն ստիպումներով ան կը զրկուի բարձրագոյն ուսման կարելիութենէն, թէեւ իր ամբողջ կեանքի ընթացքին ան կը մնայ հայ գիրի ու գիրքի հաւատաւոր մը, եւ ինքնազարգացումով կը յաջողի ձեռք բերել դրական ու պատմագրական ճաշակ ու պաշար: Աքսորի ու հալածանքի տարիներէն ետք նախ կ՛ապաստանի Հալէպ, ապա՝ Դամասկոս ուր կը զբաղի առեւտուրով: Սփիւռքի տարածքին, հայրենակցական միութիւններու կողմէ հրատարակուած հայկական քաղաքներու ու գաւառներու նուիրուած պատմադրական ու տեղագրական աշխատասիրութիւնները կը խանդավառեն զինք ձեռնարկելու իր ծննդավայ­րին ՛Ծոլիաց Աշխարհի Ջարսանճագ զալառի վզատմոլթիլնբ գրի առ­նելու, զոր կ'իրականացնէ նախանձախնզ րոլթեամբ : Համաջարսանճագի Հայրենակցական Միութեան կեդրոնական վարչութեան հրատարակութեամբ , Գ. Երեւանեանի ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ ՋԱՐՍԱՆՃԱԳԻ ՀԱՏՈՑ հատորը լոյս կբ տեսնէ 1956' թ.ին , Պէյրութ ։ Գէորգ Երեւանեան կր մեռնի 1974 թ.ի Ապրիլի 7-ին<ref>[http://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Haigazean/YE.pdf Հայկածեան Հայագիտական Հանդէս, Պէյրութ 1974]</ref>:
{{ծանցանկ}}