«Գիտութիւն»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Ջուրը անհրաժեշտ է կեանքի բոլոր տեսակներուն համար: Անձ մը առանց ուտելու կրնայ բազմաթիւ օրեր ապրիլ, սակայն առանց ջուրի՝ միայն քանի մը օր:
=== ՋուրինՋուրի Շրջանառութիւն ===
 
Անձրեւին ջուրը կը թափանցէ հողին մէջ՝ սնուցանելով բոյսերը կամ հոսելով կը թափի առուակի կամ գետի մը մէջ: Արեւուն ճառագայթներու ազդեցութեան տակ ջուրը կը շոգիանայ: Մթնոլորտին մէջ կը խտանայ եւ կը կազմէ ամպերը, որոնցմէ կը ստացուի վերստին անձրեւ: Ամպերու մէջ խտացած ջուրը կու գայ գետակներէն, լիճերէն, գետերէն, ծովերէն, ինչպէս նաեւ բոյսերէն եւ անասուններէն: