«Երկ» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Ավելացվել է 3136 բայտ ,  8 տարի առաջ
Առանց խմբագրման ամփոփման
(Նոր էջ «Գրական գործը կամ երկը« կ՝ունենայ իր խորագիրը (կամ՝ տիտղոսը). եւ եթէ առանձինը հատոր մը կազմէ« խորագ...»:)
 
No edit summary
Գրական'''Երկ'''« գրական գործըգործ կամ երկըերկ« կ՝ունենայ իր խորագիրը (կամ՝ տիտղոսը). եւ եթէ առանձինը հատոր մը կազմէ« խորագիրին կը յատացուի սկիզբը անջատ էջ մը՝ տիտղոսաթերթը:
 
[[Գրականութիւն]] են՝ նախ բո՝ւն գրական երկերը-բանաստեղծութիւն«թատերգութիւն« վէպ եւայլն: գրականութիւն կրնան նկատվիլ նաեւ գրադատական երկերը« ինչպէս եւ փորձփորձագրութիւնները:Այս վերջինները ուսումնասիրութիւններ են՝ մշակութային նիւթով« աւելի կամ նուազ ծաւալով. մաս կը կազմեն չորրորդ սէռի մը՝ գաղափարագրական սեռին:
Գաղափարագրական երկերը կ՝ունենան ՝նախաբան(կ՝ըսուի նաեւ յառաջաբան): եթէ նախաբանը ուղղակի կը կապուի երկին նիւթին« կը դառնայ ՝ներածութիւն. այս պագային՝ ան կրնայ ըլլալ աւելի ծաւալուն: նշենք« որ այս երկերը կրնան փակուիլ վերջաբանով մը« ինչպէս եւ օգտագործումը դիւրացնող ցուց ակներով:
 
Բուն գրական երկեր եւս կրնան ունենալ նախաբան կամ վերջաբան:(ոտանաւոր)« բայց երբեմն ալ՝ արձակ: կրնայ ըլլալ մէկ էջէն աւելի կարճ« կամ տարածուիլ բազմաթիւ էջերու վրայ: կրնանք գործ ունենալ նաեւ բանաստեղծութիւններու ժողովածուի մը հատ-ամբողջ հատոր մը: նոյնը՝ արձակ երկերու պարագային. պատմվածք մը կրնայ քանի մը էջ գրաւել վէպ մը« թատերակ մը կրնան ներկայանալ ամբողջական հատորով. վէպը կրնայ նոյնիսկ ըլլալ բազմահատոր:
 
Փորձ մը կամ ուսումնասիրութիւն մը« զատ նիւթօվ« կը կոչուի նաեւ մենագրութիւն: Անիկա կրնայ ունենալ քանի մը էջէն մինջեւ բազմահաիւր էջերու ծաւալ: Անիկա կրնայ լոյս տասնել պարբերակ մանուլի մէջ կրնայ նաեւ« այլ փորձերու հետ կազմէլ ժողովածու-հատոր: իսկ որոշ փորձեր« ընդակառակէը«կը կազմէն առանձին հատոր միակ նիւթով:
Որեւէ երկի բուն գրութիւնը«անոր ամբողջութիւնը՝ը կոչուի բնագիր:բնագիրը յաճախ կ՝ունենայ գլուխներու բաժանում (խորագիրներով«ենթախորագիրներով կամ պարզ թուագրումով՝)Գրադատական կամ փորձագրական գործէր յաճախ կ՝ունենան ծանօթագրութիւններ: Ասոնք կրնան ըլլալ էջատիկ նոթեր կրնան ըլլալ նաեւ խմբուած գլուխներու« երբեմն եւ հատորի ավարտին:
 
Գրագէտի մը գործերու ամբողջութիւնը կը բնորոշենք ամբողջական գործեր կամ ամբողջական երկեր արտայայտութեմբ երբեմն ալ պարզապէս գործ բառի եզակի գործածութեամբ հաւաքական իմաստով:Այսպէս Յակոբ Օշականի գործը ծաւալուն է նախադասութեան մէջ: