«Երկ» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Ավելացվել է 153 բայտ ,  8 տարի առաջ
Առանց խմբագրման ամփոփման
(ավելացվեց Կատեգորիա:Վիքիպեդիա:Արևմտահայերեն հոդվածներ, հեռացվել է {{Կատեգորիա չկա}} ՀոթՔաթ գործիքով)
No edit summary
{{վիքիֆիկացում}}
{{վիքիֆիկացում}}'''Երկ''', «գրական գործգործ։ կամԵրկը երկ «կ՝ունենայ իր խորագիրը[[խորագիր]]ը (կամ՝ տիտղոսը). եւ եթէ առանձինը հատոր մը կազմէ«, խորագիրին կը յատացուիյատուցուի սկիզբը անջատ էջ մը՝ տիտղոսաթերթը:
 
[[Գրականութիւն]] են՝ նախ, բո՝ւնբուն գրական երկերը-երկերը՝ [[Բանաստեղծություն|բանաստեղծութիւն«]], [[Թատերգություն|թատերգութիւն«]], [[Վեպ|վէպ]] եւայլնեւ այլն: գրականութիւն կրնան նկատվիլնկատուիլ նաեւ գրադատական երկերը«, ինչպէս եւ փորձագրութիւնները: Այս վերջինները ուսումնասիրութիւններ են՝ մշակութային նիւթով, «աւելի կամ նուազ ծաւալով. մաս կը կազմեն չորրորդ սէռիսեռի մը՝ գաղափարագրական սեռին:
Գաղափարագրական երկերը կ՝ունենան ՝նախաբան(կ՝ըսուի նաեւ յառաջաբան): եթէ նախաբանը ուղղակի կը կապուի երկին նիւթին« կը դառնայ ՝ներածութիւն. այս պագային՝ ան կրնայ ըլլալ աւելի ծաւալուն: նշենք« որ այս երկերը կրնան փակուիլ վերջաբանով մը« ինչպէս եւ օգտագործումը դիւրացնող ցուց ակներով:
 
Գաղափարագրական երկերը կ՝ունենան ՝նախաբաննախաբան (կ՝ըսուի նաեւ յառաջաբան): եթէԵթէ նախաբանը ուղղակի կը կապուի երկին նիւթին«նիւթին՝ կը դառնայ ՝ներածութիւններածութիւն. այս պագային՝պագային ան կրնայ ըլլալ աւելի ծաւալուն: նշենք«Նշենք, որ այս երկերը կրնան փակուիլ վերջաբանով մը«, ինչպէս եւ օգտագործումը դիւրացնող ցուց ակներովցուցակներով:
Բուն գրական երկեր եւս կրնան ունենալ նախաբան կամ վերջաբան:(ոտանաւոր)« բայց երբեմն ալ՝ արձակ: կրնայ ըլլալ մէկ էջէն աւելի կարճ «կամ տարածուիլ բազմաթիւ էջերու վրայ: կրնանք գործ ունենալ նաեւ բանաստեղծութիւններու ժողովածուի մը հատ-ամբողջ հատոր մը: նոյնը՝ արձակ երկերու պարագային. պատմուածք մը կրնայ քանի մը էջ գրաւել վէպ մը« թատերակ մը կրնան ներկայանալ ամբողջական հատորով. վէպը կրնայ նոյնիսկ ըլլալ բազմահատոր:
 
Բուն գրական երկերերկերը եւս կրնան ունենալ նախաբան կամ վերջաբան: (ոտանաւոր)«, բայց երբեմն ալ՝ արձակ: կրնայ ըլլալ մէկ էջէն աւելի կարճ, «կամ տարածուիլ բազմաթիւ էջերու վրայ: կրնանք գործ ունենալ նաեւ բանաստեղծութիւններու ժողովածուիժողովածոյի մը հատ-հատ՝ ամբողջ հատոր մը: նոյնը՝նոյնն է [[Արձակ|արձակ]] երկերու պարագային. պատմուածք մը կրնայ քանի մը էջ գրաւելգրաւել՝ վէպ մը«, թատերակ մը կրնանկրնայ ներկայանալ ամբողջական հատորով. վէպը կրնայ նոյնիսկ ըլլալ բազմահատոր:
Փորձ մը կամ ուսումնասիրութիւն մը« զատ նիւթօվ« կը կոչուի նաեւ մենագրութիւն: Անիկա կրնայ ունենալ քանի մը էջէն մինջեւ բազմահաիւր էջերու ծաւալ: Անիկա կրնայ լոյս տասնել պարբերակ մանուլի մէջ կրնայ նաեւ« այլ փորձերու հետ կազմէլ ժողովածու-հատոր: իսկ որոշ փորձեր« ընդակառակէը«կը կազմէն առանձին հատոր միակ նիւթով:
Որեւէ երկի բուն գրութիւնը«անոր ամբողջութիւնը՝ը կոչուի բնագիր:բնագիրը յաճախ կ՝ունենայ գլուխներու բաժանում (խորագիրներով«ենթախորագիրներով կամ պարզ թուագրումով՝)Գրադատական կամ փորձագրական գործէր յաճախ կ՝ունենան ծանօթագրութիւններ: Ասոնք կրնան ըլլալ էջատիկ նոթեր կրնան ըլլալ նաեւ խմբուած գլուխներու« երբեմն եւ հատորի ավարտին:
 
Փորձ մը կամ ուսումնասիրութիւն մը«, զատ նիւթօվ«նիւթով, կը կոչուի նաեւ մենագրութիւն: Անիկա կրնայ ունենալ քանի մը էջէն մինջեւ բազմահաիւր էջերու ծաւալ: Անիկա կրնայ լոյս տասնել պարբերակ մանուլի մէջ, կրնայ նաեւ« այլ փորձերու հետ կազմէլկազմել ժողովածու-հատոր: իսկԻսկ որոշ փորձեր«, ընդակառակը, ընդակառակէը«կը կազմէնկազմեն առանձին հատոր միակ նիւթով:
Գրագէտի մը գործերու ամբողջութիւնը կը բնորոշենք ամբողջական գործեր կամ ամբողջական երկեր արտայայտութեմբ երբեմն ալ պարզապէս գործ բառի եզակի գործածութեամբ հաւաքական իմաստով:Այսպէս [[Յակոբ Օշական]]ի գործը ծաւալուն է նախադասութեան մէջ:
 
Որեւէ երկի բուն գրութիւնը«, անոր ամբողջութիւնը՝ըամբողջութիւնը՝ կը կոչուի բնագիր:բնագիրը Բնագիրը յաճախ կ՝ունենայ գլուխներու բաժանում (խորագիրներով«, ենթախորագիրներով կամ պարզ թուագրումով՝թուագրումով)։ Գրադատական կամ փորձագրական գործէրգործերը յաճախ կ՝ունենան ծանօթագրութիւններ[[Ծանոթագրություն|ծանօթագրութիւն]]ներ: Ասոնք կրնան ըլլալ էջատիկէջատիպ նոթեր[[Նոտա|նոթ]]եր կրնան ըլլալ նաեւ խմբուած գլուխներու«, երբեմն եւ հատորի ավարտինաւարտին:
[[Կատեգորիա:Վիքիպեդիա:Արևմտահայերեն հոդվածներ]]
 
Գրագէտի[[Գրագէտ]]ի մը գործերու ամբողջութիւնը կը բնորոշենք ամբողջական գործեր կամ ամբողջական երկեր արտայայտութեմբ, երբեմն ալ պարզապէս գործ բառի եզակի գործածութեամբգործածութեամբ՝ հաւաքական իմաստով: Այսպէս [[Յակոբ Օշական]]ի գործը ծաւալուն է նախադասութեան մէջ:
 
[[Կատեգորիա:Վիքիպեդիա:ԱրևմտահայերենԱրեւմտահայերէն հոդվածներյօդուածներ]]