«Զէյթունի Ապստամբութիւն (1895)» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն