«Զմմառու Պատրիարքական Միաբանութիւն» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն