«Միհրդատ Թիրեաքեան»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն