«Հայկ Նահապետ» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

 
== Հայկ եւ Բել ==
Հայկ թագաւորի կեանքի յայտնի դրուագներէն է անոր պատերազմը բաբելոնեան առաջնորդ Բելի դէմ։ Բաբելոնեան աշտարակաշինութեան խառնաշփոթի ընթացքին Տիտանեան Բելը ինքն իրեն կը հռչակէ աշխարհակալ եւ կը պարտադրէ այլ մարդիկ պաշտել իրեն։ Սակայն Հայկը չի ճանչնար Բելի ինքնակոչ իշխանութիւնը իր հարազատներուն եւ ցեղակիցներուն վրայ։ Ըստ Մովսէս Խորենացիին՝ Բաբելոնին մէջ իր անդրանիկ զաւակի՝ Արամանեակի (Արմէն) ծնելէն ետք Հայկը երեք հարիւր այլ ցեղակից ընտանիքներու հետ միասին կը վերադառնան Հայկ։ Հայրենիք ժամանելուն պէս, Հայկը բնակութիւն կը հաստատէ Տուրուբերանի Հարք գաւառին մէջ։ Հարք անունը կը մեկնաբանուի որպէս «հայրեր», «հայրենիք»։ Այդ ընթացքին Բելը, դառնալով [[Ասորեստան]]ի տիրակալ, մեծ բանակով կը ներխուժէ Հայկ։ Հայկի թոռ Քատմոսը, որ բնակութիւն կը հաստատէր Հայկական լեռնաշխարհի հարաւին մէջ՝ [[Կորճայք]]ի, Արարադ լեռան ստորոտին վրայ, կը զգուշացնէ Հայկին Բելի արշաւանքի վերաբերեալ։ Հայկը իր բազմաթիւ զաւակներով եւ թոռներով Հայկաշենէն կը մեկնի (Վանայ լիճին հիւսիսային ափի եզրով) դէպի Վան քաղաքը։ Վանէն հարաւ ինկած Հայոց Ձոր կոչուող գէտի հովիտին մէջ Հայկը եւ Բելը իրենց բանակներով դուրս կու գան միմիանցմիմյանց դէմ։ Հայկն իր բանակը կը դասաւորուի եռանկիւնաձեւ գէտի հիւսիսային (աջ) ափին, աջէն եւ ձախէն տեղադրելով իր աւագ որդին եւ թոռանը՝ Արամանեակին եւ Քատմոսին։ Սակայն Բելը, տեսնելով իր զորքի ակնյայտ քանակական առավելութիւնը, Հայկի փոքրաթիւ ռազմիկներուն համեմատ, կը հրամայէ իր զինւորներուն ամբոխով անցնիլ գէտը եւ հարձակիլ Հայկի եւ իր զորախումբի վրայ։ Բելը կը խուսափի մարտէն, փոխարենը բարձրանալով բլուրի մը վրայ, ուրտեղէն կը հետեւի մարտին։
 
Ճակատամարտի ամենաթեժ պահին, Հայկը կը նկատէ Բելին բլուրի վրայ, կ’անցնի գետը եւ եռաթեւ նետով կը նետահարէ անոր։ Քանի որ Հայկի նետը երկաթէ ծայր ունէր, իսկ Բելի լաթերը պղինձէ էին, Հայկի արձակած նետը կ’անցնի Բելի լաթերուն միջով եւ կը մեխէ անոր գետնին։ Տեսնելով Բելի մահը՝ անոր զորքը սարսափահար փախուստի կը դիմէ։