«Մարիամ Աւետեան»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն