«Մեծ Պահք» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Ավելացվել է 11 բայտ ,  6 տարի առաջ
Չ
կետադրություն և բացատներ, փոխարինվեց: ը , կ → ը, կ (20) oգտվելով ԱՎԲ
Չ (վերջակետների ուղղում, փոխարինվեց: ջ: → ջ։ (50))
Չ (կետադրություն և բացատներ, փոխարինվեց: ը , կ → ը, կ (20) oգտվելով ԱՎԲ)
 
===== Մեծ Պահքի բարեկենդանը կը կոչուի՝ Բուն Բարեկենդան =====
Քանի որ կը նախորդէ ամենակարեւոր պահքին։ Բարեկենդանը , կենդանական եւ ճոխ ուտելիք գործածելու վերջին օրն է, մարդու երջանկութեան յիշատակն է, ուր դրախտի մէջ Ադամն ու Եւան վայելած էին։ Այն նաեւ [[Դրախտ (արեւմտահայերէն)|դրախտ]]ային կեանքի օրինակ է, ուր մարդուն արտօնուած էր, ճաշակել բոլոր պտուղները. Բարեկենդանը՝ առաքինութիւններու արտայաայտութիւնն է, այդ օրը մարդիկ սուգէն կ’անցնին ուրախութեան , չարչարանքէն խաղաղութեան։ Այս ընկալումով է, որ իւրաքանչիւր [[Քրիստոնէութիւն|Քրիստոնեայ]] անհատի համար, ,խոնարհումով , ապաշխարութեամբ, պահքով եւ ողորմութեան յոյսով կը սկսի Մեծ Պահքի ճանապարհը, եւ այն կը տեւէ 48 օր, Բարեկենդանէն մինջեւ Սուրբ Յարութեան ( Սուրբ Զատիկի) տօնը։
 
===== Պահքի կամ պասի շրջանին բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք =====
 
===== Պահքի 40 օրուան խորհրդանշումը =====
Քրիստոսի քառասունօրեայ անապատի մէջի աղօթքը, ծոմապահութեան եւ ապաշխարհութեան շրջանը, 40 քառասունօրեայ պահքին կը յաջորդէ մէկ շաբթուայ պահքի շրջան մը որն է «Աւագ Շաբաթ»ը, որ կ’ընդգրէ , Փրկիչի երկրային կեանքի վերջին կարեւորագոյն իրողութիւնները, Յաղթական Մուտքը [[Երուսաղէմ]] ([[Ծաղկազարդ (արեւմտահայերէն)|Ծաղկազարդ]]), Վերջին Ընթրիքը , Մատնութիւնը, Չարչարանքը, Խաղաղութիւնը, [[Մահ (արեւմտահայերէն)|Մահ]]ը, Թաղումը, եւ ի վերջոյ հրաշափառ Յարութիւնը, [[Սուրբ Զատիկ (արեւմտահայերէն)|Սուրբ Զատիկ]]ը:
 
===== Մեծ Պահքի Շարականներ =====
Մեծ Պահքի ընթացքին կը կատարուի՝ ամէն օր հիմնականօրէն խաղաղական ժամերգութեան ժամանակ «Շնորհեայ մեզ Տէր» շարական երգը , որուն հեղինակը Սուրբ Ներսէս Շնորհալի կաթողիկոսն է։
 
Շնորհեա' մեզ, Տէ'ր, ի գիշերի զերկնային զխաղաղութիւն քո եւ պահեա' զմեզ ի պատրանաց թշնամւոյն ամենայաղթ զօրութեամբ սուրբ խաչի քոյ։
Տէ'ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ գիշերի առաջի քոյ։Մտցենքոյ։ Մտցեն աղօթք իմ առաջի քոյ, Տէ'ր, խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս իմ։
 
Եկեսցէ առ մեզ, Տէ'ր, պահապան ի քէն եւ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ։Առաքեաժամ։ Առաքեա' ի մեզ, Տէ'ր, զզօրութիւն սրբոյ խաչին, որ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ։
 
Արժանի' արա, Տէ'ր, զերեկս զայս խաղաղութեամբ եւ առանց փորձութեան անցո' զմեօք։Արժանաւորեազմեօք։ Արժանաւորեա', Տէ'ր, զգիշերս զայս խաղաղութեամբ եւ առանց մեղաց պահելով զմեզ։
 
Ընդ մեզ Տէր Աստուած, գիտասջի'ք, հեթանո'սք, եւ պարտեցարուք, զի Աստուած ընդ մեզ է։Եւէ։ Եւ լուարո'ւք զայս ի ծագաց մինչեւ ի ծագս երկրի, զի։Եւզի։ Եւ հզօրացեալքդ պարտեցարուք, զի։
 
Եւ զի թէպէտեւ դարձեալ զօրանայք, դարձեալ ի պարտութիւն մատնեսջիք, զի։Եւզի։ Եւ զխորհուրդն, զոր խորհիք, խափանէ Տէր, զի։Եւզի։ Եւ զբանն, զոր խօսիք, մի' մնասցէ առ ձեզ, զի։
 
Եւ քանզի յերկիւղէ ձերմէ մեք ո'չ երկիցուք եւ ո'չ խռովիցուք, զի։Եւզի։ Եւ զՏէր Աստուած մեր փառաւոր արասցուք, եւ նա եղիցի մեզ յերկիւղ, զի։
 
Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի նա, եւ նա եղիցի մեզ ի սրբութիւն, զի։Եւզի։ Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի նա, եւ նա եղիցի մեզ ի փրկութիւն, զի։
 
Եւ ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ, զոր ետ ինձ Աստուած, զի։Եւզի։ Եւ ժողովուրդ, որ նստէր ի խաւարի, ետես զլոյս մեծ զի։
 
Եւ որ բնակեալդ էք ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու, լոյս ծագեսցի առ ձեզ, զի։Եւզի։ Եւ քանզի մանուկ ծնաւ, Որդի եւ տուաւ մեզ, զի։
 
Եւ որոյ իշխանութիւն իւր ի վերայ ուսոց իւրոց, զի։Եւզի։ Եւ որ կոչի անուն նորա մեծի խորհրդոյ հրեշտակ, զի։
 
Եւ սքանչելի խորհրդակից, զի։Եւզի։ Եւ Աստուած հզօր իշխան, զի։Եւզի։ Եւ իշխան խաղաղութեան, Հայր հանդերձելոյ յաւիտենին Տէր Աստուած ընդ մեզ է։
 
Եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
0

edit