«Վիգէն Շարոյեան» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

[[1986]]-ին Կերպարուեստի հաւաքական ցուցահանդէս - Հալէպի Համազգային Միութեան հովանաւորութեամբ:
 
[[1995]] - [[1996]] -[[1997]]-ին՝ '''ԱՇՈՒՆ''' 95, '''ԱՇՈՒՆ''' 96 եւ '''ԱՇՈՒՆ''' 97 Սուրիոյ Արուեստագէտներու մասնակցութեամբ
[[1998]]-ին [[Արշիլ Կորքի]]ի նուիրուած ցուցահանդէս:
[[1998]]-[[1999]]-ին '''Ստուերներ''' Սուրիոյ Հայ համայնքի Արուեստագէտներու:
 
[[1999]]-ին '''Sestet''' Երեւան:
 
[[1999]]-ին '''ԱՇՈՒՆ''' 99
 
[[2001]]-ին '''ԱՇՈՒՆ''' 2001
 
Հայաստանին նուիրուած շարքերը տակաւին առջեւում են երազներում: