«Շարահիւսութիւն»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն