«Յակոբ Պարոնեան» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Ավելացվել է 11 949 բայտ ,  4 տարի առաջ
Չ (Բոտ: կոսմետիկ փոփոխություններ)
* [[Պաղտասար Աղբար]]
* Շողոքորթը
 
== Երկերի մատենագիտութիւն ==
* Ատամնաբոյժն Արեւելեան, [[Ստամբուլ|Կ. Պոլիս]], 1868, 128 էջ:
* Ազգային ջոջեր, մաս Ա, Կ. Պոլիս, 1879, էջ 1–160:
* Ազգային ջոջեր, մաս Բ, Կ. Պոլիս, 1880, էջ 161–320:
* Ազգային ջոջեր, մաս Գ, Կ. Պոլիս, 1880, 48 էջ:
* Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերու մէջ, Կ. Պոլիս, 1880, 224 էջ:
* Ծիծաղ, Կ. Պոլիս, 1883, 480 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Կ. Պոլիս, 1887, 148 էջ:
* Ազգային ջոջեր, [[Թբիլիսի|Թիֆլիս]], 1891, 384 էջ:
* [[Մեծապատիւ Մուրացկանները|Մեծապատիւ մուրացկաններ]], Թիֆլիս, 1891, 164 էջ:
* Հոսհոսի ձեռատետրը: Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերու մէջ: Խիկարի գուշակութիւնք, Թիֆլիս, 1892, 440 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Թիֆլիս, 1895, 164 էջ:
* Ազգային ջոջեր, Թիֆլիս, 1896, 404 էջ:
* Արեւելեան ատամնաբոյժ, Թիֆլիս, 1899, 160 էջ:
* Երկասիրութիւններ, հատ. Ա. Ծիծաղ, Թիֆլիս, 1899, 480 էջ:
* Երկասիրութիւններ, հատ. Բ. Ատամնաբոյժն արեւելեան, Թիֆլիս, 1899, 160 էջ:
* Երկասիրութիւններ, հատ. Գ. Քաղաքաւարութեան վնասները, Թիֆլիս, 1900, 224 էջ:
* Հոսհոսի ձեռատետրը: Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերու մէջ: Խիկարի գուշակութիւնք, Թիֆլիս, 1900, 440 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Թիֆլիս, 1900, 164 էջ:
* [[Քաղաքավարութեան Վնասները|Քաղաքավարութեան վնասները]], Թիֆլիս, 1901:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Կ. Պոլիս, 1909, 103 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Կ. Պոլիս, 1910:
* Ամբողջական երկեր, հատ. Ա. Մեծապատիւ մուրացկան-ները, Կսմիթներ, Կ. Պոլիս, 1910, 176 էջ:
* Ամբողջական երկեր, հատ. Բ. Պաղտասար աղբար, Պռոյգ, Կ. Պոլիս, 1910, 112 էջ:
* Ամբողջական երկեր, հատ. Գ. Ատամնաբոյժն արեւելեան, Կ. Պոլիս, 1910, 208 էջ:
* Ամբողջական երկեր, հատ. Դ. Ազգային ջոջեր, Կ. Պոլիս, 1912, 348 էջ:
* Շողոքորթը, Կ. Պոլիս, 1920, 56 էջ:
* Ամբողջական երկեր, հատ. Ա. Ազգային ջոջեր, Կ. Պոլիս, 1924, 276 էջ:
* Ընտիր յերկեր, պրակ 1, [[Մոսկվա|Մոսկուա]], 1927:
* Ընտիր յերկեր, պրակ 2. Ատամնաբույժն արևելյան, [[Պաղտասար աղբար]], [[Քաղաքավարութեան Վնասները|Քաղաքավարության վնասները]], Մոսկուա, 1927:
* Ընտիր յերկեր, պրակ 3. Ազգային ջոջեր, Հոսհոսի ձեռատետրը, Ծիծաղ, Մոսկուա, 1927:
* [[Մեծապատիվ մուրացկաններ]], Յերևան, 1928, 144 էջ:
* Յերկերի լիակատար ժողովածու, հատ. I. Մեծապատիվ մուրացկաններ, Քաղաքավարության վնասները, Խիկարի գուշակությունք, Յերևան, 1931, 272 էջ:
* Յերկերի լիակատար ժողովածու, հատ. II. [[Պաղտասար աղբար (պիես)|Պաղտասար Աղբար]], Ատամնաբույժն արևելյան, Շողոքորթ, Պռույգ, Յերկու տիրոջ ծառա մը, Յերևան, 1932, 288 էջ:
* Յերկերի լիակատար ժողովածու, հատ. III. Ազգային ջոջեր, Յերևան, 1932, 268 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Սօֆիա, 1933, 115 էջ:
* Յերկերի լիակատար ժողովածու, հատ. IV. Կսմիթներ, Հոսհոսի ձեռատետրը, Պտույտ մը Պոլսո թաղերուն մեջ, Յերևան, 1934, 292 էջ:
* Մեծապատիվ մուրացկաններ, Յերևան, 1934, 152 էջ:
* [[Քաղաքավարութեան Վնասները|Քաղաքավարության վնասները]], Յերևան, 1934, 192 էջ:
* Յերկերի լիակատար ժողովածու, հատ. V. Ծիծաղ, Յերևան, 1935, 280 էջ:
* Յերկերի լիակատար ժողովածու, հատ. VI. Առտնին տեսարաններ, Յերևան, 1935, 328 էջ:
* Յերկերի լիակատար ժողովածու, հատ. VII. Մանր յերկեր, Յերևան, 1936, 328 էջ:
* Յերկերի լիակատար ժողովածու, հատ. VIII. Կսմիթներ, Յերևան, 1936, 464 էջ:
* Հոսհոսի ձեռատետրը եւ Խիկարի գուշակութիւնք, Գահիրէ, 1936, 160 էջ:
* Մեծապատիվ մուրացկաններ, Յերևան, 1936, 88 էջ:
* Յերկերի լիակատար ժողովածու, հատ. IX. Խայթվածք, Յերևան, 1938, 400 էջ:
* Երկերի լիակատար ժողովածու, հատ. X. Խիկարին հետ, [[Երևան]], 1947, 400 էջ:
* Խնդալով, Պոսթըն, 1947, 215 էջ:
* Երկերի լիակատար ժողովածու, հատ. XI. Ասկե-անկե, Երևան, 1948, 278 էջ:
* Մեծապատիվ մուրացկաններ, Երևան, 1950, 88 էջ:
* Ազգային ջոջեր, Պէյրութ, 1951, 296 էջ:
* Հոսհոսի ձեռատետրը, Պէյրութ, 1952, 136 էջ:
* Ընտիր երկեր, հատ. 1. Մեղու, Թատրոն, Կսմիթներ, Պտույտ մը Պոլսո թաղերուն մեջ, Ազգային ջոջեր, Մեծապատիվ մուրացկաններ, Հոսհոսի ձեռատետրը, Երևան, 1954, 576 էջ:
* Շողոքորթը, Իսթանպուլ, 1954, 56 էջ:
* Քաղաքավարութեան վնասները, [[Գահիրէ]], 1954, 160 էջ:
* Ընտիր երկեր, հատ. 2. Ծիծաղ, Քաղաքավարության վնասները, Առտնին տեսարաններ, Խիկար, Օրագրությունք Խիկարի, Նետ, Դիտողությունք Խիկարի, Քանի մը խոսք առ տիկին պատմություն, Գրպանի տետրս, Խոսակցություն մեռելոց, Պաղտասար Աղբար, Երևան, 1955, 644 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, [[Պէյրութ]], 1955, 120 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, [[Վենետիկ]], 1955, 108 էջ:
* Քաղաքաւարութեան վնասները, Պէյրութ, 1955, 97 էջ:
* Երկեր. Կսմիթներ, Պտույտ մը Պոլսո թաղերուն մեջ, Ազգային ջոջեր, Մեծապատիվ մուրացկաններ, Քաղաքավարության վնասները, Պաղտասար Աղբար, Երևան, 1958, 500 էջ:
* [[Մեծապատիվ մուրացկաններ]], Երևան, 1958, 88 էջ:
* [[Քաղաքավարութեան Վնասները|Քաղաքավարության վնասները]], Երևան, 1959, 72 էջ:
* Մեծապատիվ մուրացկաններ, Երևան, 1961, 88 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ: Քաղաքաւարութեան վնասները: Առտնին տեսարաններ: Պաղտասար Աղբար, Իսթանպուլ, 1961, 416 էջ:
* Ազգային ջոջեր: Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերու մէջ, Իսթանպուլ, 1962, 388 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, [[Գահիրէ]], 1962, 144 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 1. Երկու տերով ծառա մը, Ատամնաբույժն արևելյան, Շողոքորթն, Պաղտասար աղբար, Պռույգ, Երևան, 1962, 464 էջ:
* Անհայտ էջեր և աֆորիզմներ, Երևան, 1964, 220 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 2. Ազգային ջոջեր, Երևան, 1964, 408 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 3. Մեծապատիվ մուրացկաններ, Պտույտ մը Պոլսո թաղերու մեջ, Քաղաքավարության վնասները, Երևան, 1964, 424 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Պէյրութ, 1964, 120 էջ:
* Քաղաքաւարութեան վնասները, Պէյրութ, 1964, 154 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 4. Քաղաքական, Կսմիթներ, Խտղտում, Հոսհոսի ձեռատետրը, Լուսարարի նամակները, Երևան, 1965, 576 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 5. Ծիծաղ, Այլաբանական այլ երկեր, Երևան, 1965, 400 էջ:
* Պաղտասար Աղբար, Պէյրութ, 1965, 92 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 6. Կենցաղային երգիծանք, Երևան, 1968, 440 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 7. Մանր երկեր, Խայթվածք, Փոխառություն, Երևան, 1969, 474 էջ:
* Երկեր. Պտույտ մը Պոլսո թաղերուն մեջ, Ազգային ջոջեր, Մեծապատիվ մուրացկաններ, Քաղաքավարության վնասները, Ատամնաբույժն  Արևելյան, Պաղտասար Աղբար, Երևան, 1969, 784 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 8. Մեղու, Երևան, 1972, 552 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 9. Թատրոն, Երևան, 1975, 392 էջ:
* Երկեր. Մեծապատիվ մուրացկաններ, Ազգային ջոջեր, Կսմիթներ, Հոսհոսի ձեռատետրը, Երևան, 1976, 192 էջ:
* Քաղաքավարության վնասները, Երևան, 1976, 132 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Պէյրութ, 1977, 96 էջ:
* Մժղուկ: Թմբուկ, Երևան, 1977, 88 էջ:
* Լեռը մարգարէին քով չ՛երթայ նէ՛ մարգարէն լեռան քով կ՛երթայ: Ալաֆրանկա, Պէյրութ, 1978, 96 էջ:
* Երկերի ժողովածու, հատ. 10, Երևան, 1979, 780 էջ:
* Երկեր. Ազգային ջոջեր, [[Մեծապատիվ մուրացկաններ]], [[Քաղաքավարութեան Վնասները|Քաղաքավարության վնասները]], Ատամնաբույժն  Արևելյան, Պաղտասար աղբար, Երևան, 1979, 668 էջ:
* [[Մեծապատիւ Մուրացկանները|Մեծապատիւ մուրացկաններ]], [[Վենետիկ]], 1981, 108 էջ:
* [[Մեծապատիւ Մուրացկանները|Մեծապատիւ մուրացկաններ]]: Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերու մէջ, Պէյրութ, 1981, 141 էջ:
* [[Պաղտասար աղբար (պիես)|Պաղտասար Աղբար,]] Երևան, 1985:
* Երկեր, Երևան, 1987, 360 էջ:
* Հոսհոսի ձեռատետրը, [[Անթիլիաս]], 1989, 124 էջ:
* Յեղափոխականը, [[Լոս Անջելես|Լոս Անճելըս]], 1990, 104 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Անթիլիաս, 1991, 101 էջ:
* Քաղաքավարութեան վնասները, [[Հալէպ]], 1992, 176 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Լոս Անջելես, ա. թ., 112 էջ:
* Երկեր, հատ. Ա. Անժամանցելի երգիծանք, Ազգային ջոջեր, Պտոյտ մը Պոլսոյ թաղերուն մէջ, Հոսհոսի ձեռատետրը, Անթիլիաս, 1995, 416 էջ:
* Երկեր, հատ. Բ. Մեծապատիւ մուրացկաններ, Պաղտասար աղբար, Քաղաքավարութեան վնասները, Առտնին տեսարաններ, Անթիլիաս, 1995, 344 էջ:
* Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերու մէջ, Հալէպ, 2002, 200 էջ:
* Մեծապատիւ մուրացկաններ, Անթիլիաս, 2003, 101 էջ:
* Ստեղծագործությունների ժողովածու, Երևան, 2012, 208 էջ:
 
== Նշումներ ==