«Տեղային Թմրութիւն Եւ Ասղնտոց»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն