«Թատերախաղ»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Առանց խմբագրման ամփոփման
 
== Բեմագրութիւն կամ շարժագրութիւն (սենարիօ)==
- Շարժանկարի մը պատրաստութեան հիմ ծաոայող գրութիւնը անոր համառօտ պատճութեամբ եւ խօսսւկցութիւններով, կը կոչուի բեմագրութիւն կամ շարժագրութիւն, կամ տակաւին՝ միջազգային գործածութեան հասած բառով մը՝ սենարիօ։ ճիշդ կըլլայ այս վերջինը նկատել թատերգական տեսակ մը, մանաւանդ եթէ ստեղծագործ արտադրութիւն է, եւ ոչ պատշաճեցում՝ արդէն գոյութիւն ունեցող պատմողական կամ թատերգական գործէ մը։
- Շարժանկարի մը պատրաստութեան հիմ ծաոայող գրութիւնը անոր համառօտ պատճութեամբ եւ խօսսւկցութիւններով, կը կոչուի բեմագրութիւն կամ շարժագրութիւն, կամ տակաւին՝ միջազգային գործածութեան հասած բառով մը՝ սենարիօ։ ճիշդ կըլլայ այս վերջինը նկատել թատերգական տեսակ մը, մանաւանդ եթէ ստեղծագործ արտադրութիւն է, եւ ոչ պատշաճեցում՝ արդէն գոյութիւն ունեցող պատմողական կամ թատերգական գործէ մը։
 
Բեմագրութիւնը իբր բնագիր՝ կը յիշեցնէ թատերգութիւնը։ Բայց բնականաբար աւելի անկախ է բեմական հրամայականներէ, հեդինակային նշումները. որոնք թատերգութեան մէջ տեսանք քանի մը բաոը չեն անցնիր. հոս կրնան աւելի Երկար ըլլալ եւ ուրուագծել պատմութիւնը:
1.« Պատուի համար»Էն վերցուած հատուածին մէջ, Մարգարիտի խօսքերէն նշել անոնք, որոնք աւելի իր նկարագիրն ու հոգեկան վիճակները լուսաբանելու կը ծառայեն։
2.Նոյն հատուածին մէջ, եւ միշտ Մարգարիտի խօսքերէն, ընդգծել անոնք, որոնք առաւելաբար գործողութիւներու շղթային մէկ օղակը կը կազմեն, այսինքն կը թխին անցեալ գործողութիւներէ եւ/կամ կը պատրաստեն ապագայ կարելի գործողութիւներ։ Օ Բեմագրութիւն կամ շարժագրութիւն (սենարիօ) Շարժանկարի մը պատրաստութեան հիմ ծաոայող գրութիւնը անոր համառօտ պատճութեամբ եւ խօսսւկցութիւններով, կը կոչուի բեմագրութիւն կամ շարժագրութիւն, կամ
տակաւին՝ միջազգային գործածութեան հասած բառով մը՝ սենարիօ։ ճիշդ կ ըլլայ այս վերջինը նկատել թատերգական տե–տեսակ մը, մանաւանդ եթէ ստեղծագործ արտադրութիւն է, եւ ոչ պատշաճեցում՝ արդէն գոյութիւն ունեցող պատմողսւկան կամ թատերգական գործէ մը։
 
սակ մը, մանաւանդ եթէ ստեղծագործ արտադրութիւն է, եւ ոչ պատշաճեցում՝ արդէն գոյութիւն ունեցող պատմողսւկւսն
. ԲեմագրութիւնըԲեմադրութիւնը իբր բնագիր՝ կը յիշեցնէ թատերգութիւնը։ Բայց բնականւսբարբնականաբար աւելի անկախ է բեմական հրամայականներէ, հեդինակային նշումները. որոնք թատերգութեան մէջ տեսանք քանի մը բաոը չեն անցնիր. հոս կրնան աւելի Երկար ըլլալ եւ ուրուագծել պատմութիւնը։
կամ թատերգական գործէ մը։
. Բեմագրութիւնը իբր բնագիր՝ կը յիշեցնէ թատերգութիւնը։ Բայց բնականւսբար աւելի անկախ է բեմական հրամայականներէ, հեդինակային նշումները. որոնք թատերգութեան մէջ տեսանք քանի մը բաոը չեն անցնիր. հոս կրնան աւելի Երկար ըլլալ եւ ուրուագծել պատմութիւնը։
 
Մեթոտ Գ.– Թատերգական Սեռ - Գազափարագրական Սեռ
 
66. Տապանաքար։ Քարի վրայջարդածկուժ՝հոսող կաթիլով։ Մթնեցում։ Տեսարաններու այս շարքը ազատ օգտագործու մով վերածել պատումի՝բազմաթիւ կարճդրուագներով, իհարկին՝նաեւ մասամբ գործածելով Բակունցի բառամթերքը։
 
-Բացատրութիւն.Հէյս բեմագրութիւնը, օրին, գրուած է համր շարժանկարի համար (սակաւաթիւ խօսքերը կը գրուէին նկարին տակ, կամ նկարէն ետք անջատ կը ցուցադրուէին)։ Ուրեմն կրնաք ճոխացնել խօսակցութեան բաժինը։
 
[[Կատեգորիա:Վիքիպեդիա:Արևմտահայերեն հոդվածներ]]