«Փիլիսոփայութիւն»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն