«Կիլիկիոյ Ճարտարապետութիւն»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն