Աշունը, տարուան չորս եղանակներէն մին։ Ամրան՝ յաջորդող, իսկ ձմերան՝ նախորդող եղանակը։ Աշնան, օրուան լուսաւորութիւնն ու օդի ջերմաստիճանը, աստիճանաբար կը նուազին։

Աշնան ծառերը տերեւաթափ կ՛ըլլան

Հիւսիսային կիսագունդի տարածքին, կը սկսի՝ Սեպտեմբեր 23-ին եւ կը վերջանայ Դեկտեմբեր 21-ին (Սեպտեմբեր, Հոկտեմբեր եւ Նոյեմբեր)։ Իսկ հարաւային կիսագունդին, կը սկսի Մարտ 23-ին եւ կը վերջանայ Յունիս 21-ին (Մարտ, Ապրիլ եւ Մայիս)։ Այս ժամանակաշրջանին օր ու գիշեր կը հաւասարին։