Աւելցուկային թիւ

Աւելցուկային թիւ՝ այն թիւն է, որու բաժանարարներու գոմարն իրմէ մեծ է: 56-ը աւելցուկային թիւ է, քանի որ անոր բաժանարարներ հանդիսացող 1, 2, 4, 7, 8, 14 եւ 28 բաժանարարներու գումարը՝ 1+2+4+7+8+14+28=64, եւ անիկա մեծ է 56-էն:

ՕրինակներԽմբագրել

Առաջին 28 աւելցուկային թիւերն են՝

 A005101  12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 54, 56, 60, 66, 70, 72, 78, 80, 84, 88, 90, 96, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 120, … .

ՅատկութիւններԽմբագրել

  • Ամենափոքր կենտ աւելցուկային թիւն է 945-ը:
  • 2-ի կամ 3-ի չբաժնուող ամենափոքր թիւն է 5391411025, պարզ բաժանարարներն են՝  A047802  5-ը, 7-ը, 11-ը, 13-ը, 17-ը, 19-ը, 23-ը, եւ 29-ը: 2005-ին Իանուչչիի ալկորիթմը կը ցուցնէ, թէ ինչպէս կարելի է գտնիլ առաջին k պարզ թիւերուն չբաժնուող աւելցուկային թիւը:[1] Եթէ A(k)-ը կը ներկայացնէ առաջին k պարզ թիւերուն չբաժնուող աւելցուկային թիւը, ապա բոլոր ε>0-երու համար մենք ունենք՝
(1-ε)(k ln k)2-ε< ln A(k)<(1+ε)(k ln k)2+ε բաւարար չափով մեծ k-ի համար:

ԾանօթագրութիւններԽմբագրել