Մինաս Մինասեան

Մինաս Մինասեան (Կէմէրէկ - 1915 Յունիս)

Մինաս Մինասեան
Մահացած է Յունիս 1915

Կէմէրէկցի, 45 տարուան, Մարզուանի Քոլէճէն ընթացաւարտ՝ կը մտնէ Հնչակեան շարքերուն մէջ, գործելով Մուշեղի ասպատակային խումբին հետ: Ուսուցիչ Կէմէրէկ եւ Կեսարիա: Մուշեղի կախուելէն ետք կը մեկնի Ամերիկա, ուրկէ հայրենիք դարձին՝ կը մնայ իբրեւ ուսուցիչ, նաեւ ներկայացուցիչ Կեսարիոյ Հնչակեան մասնաճիւղին: Կախուած 2 Յունիս 1915-ին :

ԱղբիւրներԽմբագրել

  • Յուշարձան Ապրիլ Տասնըմէկի, Կ.Պոլիս 1919, էջ 67, յօդուած 287