Ուղղաձեւ ութանիստ

Ուղղաձեւ ութանիստ՝ ուղղաձեւ ուռուցիկ բազմանիստ մըն է:

Փռուածք

Նկարագրութիւն Խմբագրել

Ուղղաձեւ ութանիստը հինգ կանոնաւոր բազմանիստերէն մեկն է: Ութ նիստերէն իւրաքանչիւրն իրմէ կը ներկայացնէ հաւասարակողմ եռանկիւնի եւ, այդպիսով եռանկիւնանիստ է: Կողերը 12-ն են, գագաթները՝ 6-ը:

Պղատոնի հինգ յայտնի ուռուցիկ բազմանիստերէն մեկն է:

Բնորոշող Բանաձեւերը Խմբագրել

Կողի   երկարութեան պարագային՝

Արտագծուած ոլորտի շառաւիղը՝

 

Ներգծուած ոլորտի շառաւիղը՝

 

Կողին կից երկնիստ անկիւնը՝

 , ուր  
Մակերեւոյթի մակերեսը՝

 

Ծավալը՝

 

Ծանօթագրութիւններ Խմբագրել