«Միզային համակարգի հիւանդութիւններ» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Առանց խմբագրման ամփոփման
No edit summary
'''Միզային համակարգի հիւանդութիւններ''', միզային համակարգին առնչուած են շարք մը հիւանդութիւններ
{{Արագ|Տեղափոխել hyw}}
== Միզային համակարգի հիւանդութիւններ ==
 
Միզային համակարգի հիւանդութիւններ, միզային համակարգին առնչուած են շարք մը հիւանդութիւններ
 
== Միզային համակարգի հիմնական պարտականութիւնը ==
Միզային համակարգի հիմնական պարտականութիւնն է անհատի մարմինէն դուրս հանել զանազան երկրորդական նկատուող, ոչ կարեւոր արտադրութիւնները: Միզային համակարգը գլխաւորաբար ունի երեք բաժիններ` երիկամներ, միզածորաններ ու միզաման: Ամէն մէկ բաժին ունի համակարգող պարտականութիւն, յատկապէս միզամանը կ՛ամբարէ մէզը, ու երբ բաւարար լեցուի, կը պարպէ: Ամէնէն յաճախակի պատահող հիւանդութիւններէն կարել է նշել միզային համակարգի բորբոքումը: Այս պարագային մէզը չի բորբոքիր, միզային համակարգի որեւէ մէկ բաժին կրնայ բորբոքիլ, իսկ անոր ախտանշաններն են` յաճախամիզութիւնը, այրուածքը եւ միզելու անկարողութիւնը կամ դժուարութիւնը: Երիկամներու բորբոքումը Երիկամներու բորբոքումը յարաբերաբար քիչ պատահող, բայց իբրեւ հիւանդութիւն` աւելի բարդ վիճակ ստեղծող երեւոյթ է: Գլխաւոր ախտանշանը ջերմաստիճանի բարձրացումն է, իսկ երբ վիճակը աւելի զարգանայ, կրնայ բորբոքումը տարածուիլ` հասնելով արեան համակարգ:երիկամներու բորբոքման ախտանշաններն են` ջերմաստիճանի բարձրացում, սուր ցաւեր, ինչպէս նաեւ` բոլոր այն ախտանշանները, որոնք ընդհանրապէս միզային բորբոքումներու ընթացքին կը պատահին, նաեւ` արիւնամիզութիւնը: Միզային համակարգի բորբոքումներու մէջ կարեւոր է յիշել այրերու մօտ, տեղի ունեցող շագանակագեղձի բորբոքումը, որ կը դրսեւորուի վերոնշեալ ախտանշաններով:
 
Միզային համակարգի հիմնական պարտականութիւնն է անհատի մարմինէն դուրս հանել զանազան երկրորդական նկատուող, ոչ կարեւոր արտադրութիւնները: Միզային համակարգը գլխաւորաբար ունի երեք բաժիններ` երիկամներ, միզածորաններ ու միզաման: Ամէն մէկ բաժին ունի համակարգող պարտականութիւն, յատկապէս միզամանը կ՛ամբարէ մէզը, ու երբ բաւարար լեցուի, կը պարպէ:
Ամէնէն յաճախակի պատահող հիւանդութիւններէն կարել է նշել միզային համակարգի բորբոքումը: Այս պարագային մէզը չի բորբոքիր, միզային համակարգի որեւէ մէկ բաժին կրնայ բորբոքիլ, իսկ անոր ախտանշաններն են` յաճախամիզութիւնը, այրուածքը եւ միզելու անկարողութիւնը կամ դժուարութիւնը:
Երիկամներու բորբոքումը
Երիկամներու բորբոքումը յարաբերաբար քիչ պատահող, բայց իբրեւ հիւանդութիւն` աւելի բարդ վիճակ ստեղծող երեւոյթ է: Գլխաւոր ախտանշանը ջերմաստիճանի բարձրացումն է, իսկ երբ վիճակը աւելի զարգանայ, կրնայ բորբոքումը տարածուիլ` հասնելով արեան համակարգ:երիկամներու բորբոքման ախտանշաններն են` ջերմաստիճանի բարձրացում, սուր ցաւեր, ինչպէս նաեւ` բոլոր այն ախտանշանները, որոնք ընդհանրապէս միզային բորբոքումներու ընթացքին կը պատահին, նաեւ` արիւնամիզութիւնը: Միզային համակարգի բորբոքումներու մէջ կարեւոր է յիշել այրերու մօտ, տեղի ունեցող շագանակագեղձի բորբոքումը, որ կը դրսեւորուի վերոնշեալ ախտանշաններով:
 
== Միզային ուղիներու մէջ աւազի կուտակում եւ խիճերու գոյացում==
Միզային ուղիներու մէջ աւազի կուտակումն ու խիճերու գոյացումը երիկամներու մէջ կը յառաջանան զանազան պատճառներով եւ հոն մնալով` կրնան աճիլ ու մեծնալ այնքան, որ պատճառ դառնան երիկամներու աշխատանքի կասեցման, բայց կայ նաեւ այն, որ փոքր ըլլալու պարագային ալ խիճերը կրնան շատնալ ու հասնիլ մինչեւ միզուղիները, միզամանը: Ախտանշանները,- Յաճախ սուր ցաւեր, միզելու դժուարութիւն եւ արիւնահոսութիւն: միզուղային խիճերը յաճախ, երբ փոքր են, կրնան մէզին հետ դուրս գալ, բայց բաւական մեծ եղած պարագային յատուկ միջոցներով պէտք է չէզոքացնել զանոնք:
 
== Միզային ուղիներու մէջ աւազի կուտակում եւ խիճերու գոյացում==
Միզային ուղիներու մէջ աւազի կուտակումն ու խիճերու գոյացումը երիկամներու մէջ կը յառաջանան զանազան պատճառներով եւ հոն մնալով` կրնան աճիլ ու մեծնալ այնքան, որ պատճառ դառնան երիկամներու աշխատանքի կասեցման, բայց կայ նաեւ այն, որ փոքր ըլլալու պարագային ալ խիճերը կրնան շատնալ ու հասնիլ մինչեւ միզուղիները, միզամանը:
Ախտանշանները,- Յաճախ սուր ցաւեր, միզելու դժուարութիւն եւ արիւնահոսութիւն:
միզուղային խիճերը յաճախ, երբ փոքր են, կրնան մէզին հետ դուրս գալ, բայց բաւական մեծ եղած պարագային յատուկ միջոցներով պէտք է չէզոքացնել զանոնք:
== Միզային անզսպուածութիւն ==
Միզային անզսպուածութեան պատճառներն են` ուտելիքներն ու խմիչքը, դեղամիջոցները եւ զանազան միզային համակարգի հիւանդութիւններ, ինչպէս՝
 
ա- Լարուածութեան կամ ճնշումի միզային անզսպութիւն:
 
բ- Ստիպողական միզային անզսպութիւն:
 
գ- Խառն միզային անզսպութիւն:
 
դ- Արտահոսքային միզային անզսպութիւն:
== Ի՞նչ կրնան ըլլալ միզային անզսպութեան ժամանակաւոր պատճառները: ==
 
== Ի՞նչ կրնան ըլլալ միզային անզսպութեան ժամանակաւոր պատճառները: ==
1. Ալքոլի օգտագործումը:
 
2. Մեծաքանակ հեղուկներու օգտագործումը:
 
3. ՔաՖէինի օգտագործումը:
 
4. Միզամանի գրգռուածութիւնը:
 
5. Այլազան դեղերը:
 
6. Միզային բորբոքումները:
 
7. Փորկապութիւն կամ պնդութիւն:
 
== երկարատեւ պատճառներ, որոնք առիթ կը ստեղծեն միզային անզսպութեան ==
1. Յղութիւն եւ ծննդաբերութիւն:
 
2. Տարիքային փոփոխութիւններ:
1. Յղութիւն եւ ծննդաբերութիւն:
 
3. Արգանդի վիրահատական հեռացում:
2. Տարիքային փոփոխութիւններ:
 
4. Շագանակագեղձի բորբոքում եւ ընդլայնում:
3. Արգանդի վիրահատական հեռացում:
 
5. Միզամանի քարեր եւ քաղցկեղ:
4. Շագանակագեղձի բորբոքում եւ ընդլայնում:
 
==6. ՄիզայինՋղային համակարգի հիւանդութիւններ ==
5. Միզամանի քարեր եւ քաղցկեղ:
 
6. Ջղային համակարգի հիւանդութիւններ:
 
7. Այլազան ուռուցքներ:
 
== Ին՞չ են այն գործօնները, որոնք կը նպաստեն միզային անզսպութեան ==
ա. Իգական սեռի պատկանիլը:
 
բ. Տարիքը:
ա. Իգական սեռի պատկանիլը:
 
գ. Ծանր կշիռքը եւ գէրութիւնը:
բ. Տարիքը:
 
դ. Ծխախոտի օգտագործումը:
գ. Ծանր կշիռքը եւ գէրութիւնը:
 
ե. Այլազան հիւանդութիւններ (Շաքարախտ):
դ. Ծխախոտի օգտագործումը:
 
ե. Այլազան հիւանդութիւններ (Շաքարախտ):
 
== Միզային անզսպութեան ախտանշանները ==
 
Միզային անզսպութեան ախտանշանները կախում ունին միզային անզսպութեան տեսակէն:
 
 
== Ի՞նչ են այն քննութիւնները, որոնք պէտք է կատարուին միզային անզսպութեան պարագային ==
 
– Արեան եւ մէզի քննութիւն:
 
 
== Միզային համակարգի ուռուցքներ ==
 
միզային համակարգի ուռուցքները որեւէ տեղ կրնան ըլլան: Այրերու պարագային յաճախ շագանակագեղձի քաղցկեղն է, որուն կը յաջորդէ միզամանի քաղցկեղը:
 
== Հիւանդութիւններ, որոնք ամէնէն յաճախ կը պատահին տարեցներուն մօտ ==
 
ա- Միզուղիներու բորբոքումներ
 
 
== Աղբիւրներ ==
 
Ազդակ Օրաթերթ, 16 Մարտ, 2017,
 
15 615

edits