«Եպիսկոպոս»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Ավելացվել է 114 բայտ ,  5 տարի առաջ
Առանց խմբագրման ամփոփման
Չ (clean up, փոխարինվեց: : → ։ oգտվելով ԱՎԲ)
Եկեղեցու'''Եպիսկոպոս''', եկեղեցու ՆվիրապետությանՆուիրապետութեան բարձրագույնբարձրագոյն աստիճանն է, դարձյալդարձեալ վկայակոչվածվկայակոչուած [[Սուրբ Գրքով։Գիրք|Սուրբ Գիրք]]ով։ Առաքելական ժամանակներումժամանակներուն եպիսկոպոսները նշանակվումկը ևնշանակուէին ձեռնադրվումեւ էինկը անմիջապեսձեռնադրուէին անմիջապէս Քրիստոսի առաքյալներիցառաքեալներէն` որպեսորպէս իրենց իրավահաջորդներ։իրարայաջորդներ։ ՀունարենիցՅունարենէն թարգմանաբար եպիսկոպոս նշանակումկը էնշանակէ հսկիչ` վերևիցվերէն նայող։
 
'''Եպիսկոպոսի''' իրավունքներըիրաւունքները եկեղեցումեկեղեցւոյ գրեթեմէջ գրեթէ անսահմանափակ են (սահմանափակվումկը սահմանափակուին են միայն եկեղեցական ժողովներով կամ կաթողիկոսի կողմիցկողմէնՆրանցԱնոնց վերապահուած է վերապահված վարել կարևորագույնկարեւորագոյն պաշտոններըպաշտօնները եկեղեցական համակարգումհամակարգին մէջ, առաջնորդել հոգևորհոգեւոր թեմերը, եկեղեցիներ օծել ևեւ ձեռնադրել ու օծել հոգևորականներ։հոգեւորականներ։ Եպիսկոպոսի օծություննօծութիւնը անպայման տեղի է ունենում Ամենայն Հայոց [[Կաթողիկոս]]ի կողմից։կողմէն։ Ի դեպդէպ Կաթողիկոսի օծումն էլալ իր հերթին տեղի է ունենումկ՛ունենայ առնվազնառնուազն 12 եպիսկոպոսի կողմից։կողմէն։ Եպիսկոպոսը եկեղեցուեկեղեցւոյ ճշգրիտ վարդապետությանվարդապետութեան հետևողնհետեւողն ու հաստատողն է։ ԵպիսկոպոսությունըԵպիսկոպոսութիւնը տրվումկը էտրուի միայն կուսակրոնկուսակրօն հոգևորականներինհոգեւորականներուն, ուստի իր առօրյաառօրեայ հանդերձներով եպիսկոպոսը գրեթեգրեթէ չի տարբերվումտարբերիր [[վարդապետ]]իցէն. տարբերությունըտարբերութիւնը միայն մանուշակագույնմանշակագոյն երիզներն են սքեմի[[սքեմ]]ի ներսումներսո ևեւ պանակեն` աստվածածնիաստուածածնայ պատկերով օվալաձևհաւկթաձեւ զարդը կրծքին։կուրծքին։ Եպիսկոպոսի առօրյաառօրեայ զգեստը հաճախյաճախ լինում էկ՛ըլլայ բաց գույնիգոյնի` սպիտակ, մոխրագույնմոխրագոյն, մարմնագույնմարմնագոյն, կապույտ։կապոյտ։ Ծիսական հանդերձներով, սակայն եպիսկոպոսը էականորենէականօրէն էկը տարբերվումտարբերի [[քահանա]]յիցէն. նախ որ ուրարի փոխարենփոխարէն կիրառումկը կիրարկուի է եմիփորոն` երկար ու լայն ուրար, որըզոր փաթաթվումկը էփաթաթեն ուսերինուսերուն, պարանոցին ևեւ ծածկումկը ծածկեն ամբողջ կուրծքը (ցույցցոյց էկու տալիստայ, որ եպիսկոպոսն ամբողջովին հանձնառույանձնառու է Քրիստոսի լույսինլոյսին), թագի փոխարենփոխարէն [[խույր|խոյր]]` բարձր սրածայր գլխանոց ևեւ եպիսկոպոսական գավազան։գաւազան։
 
Վեհափառ Հայրապետի կողմիցկողմէն մեծ նպաստ ունեցած եպիսկոպոսներինեպիսկոպոսներուն հատուկյատուկ կոնդակով, որպեսորպէս՝ պատվոպատուոյ նշան շնորհվումկը շնորհուի է '''արքեպիսկոպոսի''' կոչում («արք» նախածանցը նշանակումկը էնշանակէ որպեսորպէս մեծ)։ Գործնականում նաան ոչնչով չի տարբերվումկը տարբերի եպիսկոպոսից։
 
Եպիսկոպոսին անվանում ենկ՛անուանեն՝ Սրբազան Հայր ևեւ գրավորգրաւոր դիմումկը դիմեն՝ Գերշնորհ Սրբազան Հայր կամ օր. Գերաշնորհ Տեր ԱՆՈՒՆ եպիսկոպոս (կամ արքեպիսկոպոս) ԱԶԳԱՆՈՒն։ ԱռօրյայումԱռօրեայում դիմում են որպես կուսակրոնի (ԱստծոԱստուծոյ օգնությունըօգնութիւնը մաղթելու սկզբունքով)` «ԱստվածԱստուած օգնական, Սրբազա’նՍրբազա՛ն Հայր»։
 
== Արտաքին Հղումներյղումներ ==
* [http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=1&id=18&pid=3&lng=hy/ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին]
* [http://www.araratian-tem.am/qahana.php?id=15&lang=A/ Արարատյան Հայրապետական թեմ]
 
[[Կատեգորիա:Հայ Առաքելական Եկեղեցի]]
[[Կատեգորիա:ՀոգևորՀոգեւոր կոչումներ]]