«Տանիէլ Արափ Մոյ»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն