«Մովսէս Տէր Գալուստեան»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն