Երգ, երաժշտութեան համեմատաբար պարզ եւ տարածուած տարատեսակներէն մէկը, զոր իր մէջ կը միաւորէ բանաստեղծական բովանադակութիւնն ու ոչ բարդ, դիւրին մտապահուող մեղեդին։ Երգերը իրարմէ կը զանազանուին շարք մը դրսեւորումներով, օրինակ՝ ժանրերով։ Երգը կը կատարուի ե՛ւ մէկ հոգիի, ե՛ւ երգչախումբի կողմէ։ Երգերը կ՛երգուին ե՛ւ երաժշտական գործիքներու նուագակցութեամբ, ե՛ւ առանց գործիքներու ընկերակցութեամբ։

Երգչուհի

Ուղեցոյց Խմբագրել

  Կարդացէ՛ք «երգ» բառի բացատրութիւնը Հայերէն Ուիքիբառարանին մէջ։