Կազ, նիւթի չորս հիմնական տեսակներեն մէկնէ (մյուսերը՝ պինդ, հեղուկ և պլազմա

Գազային ֆազայի մասնիկները (ադոմներ, մոլեկուլներ կամ իոններ) էլեկտրական դաշտի ներգործության բացակայության դեպքում ազատ կը շարժվին

Մաքուր գազը կրնա կազմված ըլլալ առանձին ադոմներէ (իներտ գազ կամ ադոմային գազ, ինչպես նեոնային), միատիբ ադոմներեն կազմված տարրական մոլեկուլներեն կազմված (օրինակ թթվածին), կամ զանազան ադոմներեն կազմված միացության մոլեկուլներեն(օրինակ ածխածինի երկօքսիդ)։ Կազի խարնուրթը կը պարունակ է զանազան մաքուր գազեր ինչպես որ օթը։ Կազին առանձին մասնիկները ընդարձակորեն տարանջատված են։ Այդ տարանջատումը գազը կը դարձնէ անգույն և անտեսանելի մարդուն համար։