Կիսապարզ թիւ

Կիսապարզ թիւ՝ այն թիւն է, որ կրնայ ներկայացուիլ երկու Պարզ թիւերու արտադրեալի տեսքով:

ՕրինակներԽմբագրել

Կիսապարզ թիւերըOEIS-ին մէջ ներկայացուած են  A001358  յաջորդականութեամբ՝

4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 39, 46, 49, 51, 55, 57, 58, 62, 65, 69, 74, 77, 82, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95 ...

ՅատկութիւններԽմբագրել

Ցանկացած պարզ թիւի քառակուսին կիսապարզ թիւ է, այսպէս Յունուար 2016-ի դրութեամբ յայտնի ամենամեծ կիսապարզ թիւն է (274207281 − 1)2-ը: Անիկա հաւասար է ամենամեծ յայտնի պարզ թիւի քառակուսիին, որը Մերսէնի թիւ է՝ M74207281 = 274207281 − 1: Չէ ապացուցուած, սակայն հաւանական է, որ գտնիլ աւելի մեծ կիասպարզ թիւ հնարաւոր է առանց երկու արտադրիչներն իմանալու:[1]

ԿիրառութիւնԽմբագրել

1974 թուականին դէպի աստղաբոյլ ուղարկուած Արեսիպոյի ուղերձը պարունակած է 1679 նիշ: 1679-ը ընրուած է, քանի որ անիկա 23×73 տեսքով կիսապարզ թիւ մըն է ուղարկուած պատկերը կրնայ ներկայացուիլ միայն 23 տողերով եւ 73 սիւնեակներով, կամ 73 տողերով եւ 23 սիւնեակներով:

ԾանօթագրութիւններԽմբագրել

  1. Chris Caldwell, The Prime Glossary: semiprime at The Prime Pages. Retrieved on 2013-09-04.