Մոնոմախի թագ, ինքնակալութեան խորհրդանիշ Ռուսաստանի մէջ, ռուսական մեծ իշխաններու թագը։

Մոնոմախի թագը Քրեմլին զինարանի մէջ

Աւանդութեան համաձայն, բիւզանդիոնի կայսրը՝ Կոստանդին Մոնոմախ, Մոնոմախի թագը (ոսկեայ նրբահիւս սրածայր գլխարկ՝ պսակուած խաչով, սամոյրով, թանկարժէք քարերով, XIV դ․ միջինասիական գործ) ուղարկած է իր թոռանը՝ Կիեւի մեծ իշխան Վլատիմիր Մոնոմախին։

Մոնոմախի թագով առաջինը թագադրուած է ցար Իւան IV-ը (1547 թուականին)․ սովորութիւնը պահպանուած է մինչև 1721 թուական, երբ Մոնոմախի թագը փոխարինուած է կայսերական թագով։

Այսօր կը պահուի Մոսկուայի Քրեմլին Զինապալատին մէջ։

Աղբիւրներ Խմբագրել