Ուիքիփետիա:Քուէարկութիւններ


Թեքնիկական hամակարգողի թեկնածութիւն․ Kareyac

Խմբագրել

KareyacBot-ի թեկնածութիւն

Խմբագրել

Թեքնիկական hամակարգողի թեկնածութիւն․ Azniv Stepanian

Խմբագրել

BekoBot-ի թեկնածութիւն

Խմբագրել

Բոտի թեկնածութիւն

Խմբագրել

Համակարգողի թեկնածութիւն․ Azniv Stepanian

Խմբագրել