«Զմմառու Պատրիարքական Միաբանութիւն» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

== Վիճակագրական Համայնապատկեր ==
 
Զմմաու Միաբանութեան մէջ այժմ անդամներու ընդհանուր թիւն է 45 միաբան հայրեր՝
45 միաբան հայրեր կը հաշուին իր շարքերուն մէջ՝
2 Կաթողիկոս Պատրիարքներ, 7 Եպիսկոպոս Հայրապետներ, 2 Թ. Ծ. Վարդապետներ, 36 Վարդապետ Հայրեր: Անոնք կը պաշտօնավարեն 16 երկիրներու մէջ:
Լիբանան 18 - Միացեալ Նահանգներ 5 - Ֆրանսա 5 - Սուրիա 4 - անատաԱնատա 3 - Իրան 2 - Յորդանան 1 - Երուսաղէմ 1 - Աւստրալիա 1 - Թուրքիա 1 - Արժանդին 1 - Իտալիա 2 - Հայաստան 1 - Ռուսիա 1
1.- Միաբաններու միջին տարիքն է 58 տարեկան
2.- Հրաժարեալ միաբաններ՝ 4
Միաբանութեան կը պատկանին 3 դպրեվանքեր որոնց մէջ քահանայութեան կը պատրաստուին
Հալէպի փոքր դպրեվանք՝ 8 հոգի
Զմմառու փոքր դպրեվանք՝ 3 հոգի
Զմմառու մեծ դպրեվանք՝ 9 հոգի
 
1.- *Միաբաններու միջին տարիքն է 58 տարեկան
 
2.- *Հրաժարեալ միաբաններ՝ 4
Միաբանութիւնը կը հրատարակէ նաեւ պարբերաթերթ մը "Զուարթնոց" վերնագրին տակ որ կը ծառայէ սերտացնելու ու ամրապնդելու կապերը միաբաններու միջեւ եւ հրատարակելու միաբանութեան պատմութիւնը հետաքրքրող ուսումնասիրութիւններ:
*Միաբանութեան կը պատկանին 3 դպրեվանքեր, որոնց մէջ քահանայութեան կը պատրաստուին:
*Միաբանութիւնը կը հրատարակէ նաեւ պարբերաթերթ մը "Զուարթնոց" վերնագրին տակ որ կը ծառայէ սերտացնելու ու ամրապնդելու կապերը միաբաններու միջեւ եւ հրատարակելու միաբանութեան պատմութիւնը հետաքրքրող ուսումնասիրութիւններ:
 
== Եզրակացութիւններ ապագայի հեռանկարով ==
Անանուն մասնակից