«Շահան Ռ. Պէրպէրեան»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Չ (վերջակետների ուղղում, փոխարինվեց: ղ: → ղ։ (17))
== Կենսագրութիւն ==
=== Վաղ տարիներ ===
Պէրպէրեան ծնած է [[Կոստանդնուպոլիս]], ներկայիս [[Թուրքիոյ]] մէջ։ ՄիՔանի քանիմը տարի ետքանց Անան իր ծնողին,ծնողներուն` Ռեդիոսի<ref>[[Ռեթէոս Պէրպէրեան]]</ref> եւ Զարուհիի, ինչպէս նաեւ իր մեծ եղբօր ՕննիկիՕննիկին հետ, փոխադրուեցաւփոխադրուած դէպիէ [[Ժնեւ]], [[ԶուիցարիոյԶուիցերիա]], մէջազատելու որպէսզի անոնք ազատին դաժանութիւններէ որ կը կատարուէրհամար [[Սուլթան Ապտուլ ՀամիտիՀամիտին]] կողմէդաժանութիւններէ, [[1894]] -էն մինչեւ [[1896]]:
 
Վերադառնալով Կոստանդուպոլիս, Անընդունուած ընդունուեցաւէ Պէրպէրեան դպրոցըդպրոց, որ գտնուածհիմնած էր իրՔատըքեոյի հօրմէջ կողմէ Քատիոյքի մէջ<ref>Սահակ Վարդապետ։Վարդապետ ''Երաժիշտը''։ Հասկ։Հասկ, AnteliasAntilias, 1956, pp 458-9.</ref> : Այդ ժամանակ Անան սկսաւսկսած անձնականէ [[Ջութակջութակ]]ի անձնական դասեր առնել, բայց շուտով Անփոխած միտքըէ փոխեցմիտքը, ատոր փոխարեն Ան սկսաւսկսելով [[Դաշնամուրդաշնամուր]] նուագել, բայց նոյնիսկ այդ իրեն համարհոդ եղաւնոյնպէս ոչչէ յաջող։յաջողած։
 
[[1906]]-ին ԱնՊերպերեան աւարտեցաւարտած իրէ դպրոցէնդպրոցը, եւ 15 տարեկանինտարեկանէն Անսկսեալ եղաւաւանդած ուսուցիչէ գրականութեանգրականութիւն եւ գիտական նիւթերու։գիտութիւն։ 1908-ին, անցաւանցած դէպիէ [[Փարիզ]] եւ յաճախեցյաճախած է Սորպոն եւ Քոլեճ Տո Ֆրանս Համալսարաններըհամալսարանները ուսանելով Փիլիսոփայիփիլիսոփաիւթիւն եւ հոգեբանութեան ճիւղերը,հոգեբանութիւն Հենրի Պերսկոնի եւ Ճորճս ՏումասիԹումասի հետ, ապա ընկերաբանութիւն` Էմիլ ՏուրխէյմիՏուրնhէյմի հետ։ Նոյն ժամանակ <ref>Գ. Վ. [Գարեգին Վարդապետ]։ ''Շահան Պէրպէրեան ([[1891-1956]]).'' Հասկ։ Antelias, 1956, pp 455-8.</ref> ԱնՊէրպէրեան շարունակած է իր սէրը նուագի հանդէպ շարունակեց, երաժշտական համերգներյաճախելով հաճախելովհամերգներու եւ ինքնիրեներաժշտութեան դասեր տրամադրելով։տալով։
 
=== Մասնագիտական ​​կարիերայ ===
Անանուն մասնակից