Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Կաթողիկոսներու ցանկ - Այլ լեզուներ