Յովսէփ Աղթամարցի

Յովսէփ Աղթամարցի (անհայտ - 1544), հայ մշակութային եւ կրթական գործիչ, գրիչ, ծաղկող, բանաստեղծ։ Վարդապետ (1533)։ Աղթամարի նկարչական դպրոցի հիմնադիր, ուսուցիչ։

Յովսէփ Աղթամարցի
Ծնած է անհայտ
Մահացած է 1544
Ազգութիւն Հայ
Մասնագիտութիւն բանաստեղծ, նկարազարդող, մանրանկարիչ

Գրչութեան եւ մանրանկարչութեան արուեստն ուսանած՝ Արգելանի վանքին մէջ՝ Տէր Կարապետ Բերկրեցիի քով։ Ապրած ու գործած է Աղթամարի վանքին մէջ (նաեւ՝ Լիմի մէջ), ուր նկարազարդած՝ ու ընդօրինակած է գրչագիր աւետարաններ, տօնացոյց, շարակնոց, մաշտոց։ Յովսէփ Աղթամարցիին նուիրած են տաղեր՝ Գրիգորիս Աղթամարցին եւ Զաքարիա Գնունեցին։ Վերջինիս Յովսէփ Աղթամարցիին աջակցած է՝ Պղինձէ քաղաքի պատմութիւնը կաֆաներով հարստացնելու գործին մէջ։ Յովսէփ Աղթամարցիի գործերէն յայտնի են՝ «Երկու Վնաս Կայ Ահագին» (Մատենադարան, ձեռագիր № 5837) ու «Խրատ Գրքերը Լաւ Պահելուն» բանաստեղծութիւնները եւ «Գերի Ադամայ Որդի» (Վիեննայի մատենադարան, ձեռագիր № 977, Մատենադարան, ձեռագիր № 5622, 6485, 10275)։ Յովսէփ Աղթամարցիի՝ 1512-ին գրած երկու յիշատակարաններով, Մ. Պոտուրեան՝ ճշդած է Գրիգորիս Աղթամարցիի կաթողիկոս դառնալու տարեթիւը (1512)։ Յովսէփ Աղթամարցիի աշակերտներէն են՝ Մարգարէ Արճիշեցին ու Սարգիս գրիչը։