Պէյրութի Ֆրանսական Բժշկական Համալսարան

Պէյրութի Ֆրանսական Բժշկական Համալսարանը, 1888-ին Ֆրանսկան կառավարութեան կողմէ հիմնուեցաւ: Նախքան անոր բացուիլը, Ֆրանսական կառավարութեան ներկայացուցիչ Պր. Ժիւլ Ֆէրիի եւ Սուրիոյ Յիսուսեան կրօնաւորներու միջեւ գոյացած համաձայնութեան մը հիման վրայ՝ 1883-ին, Պէյրութի մէջ կը բացուի Բժշկութեան Ֆրանսական Դպրոցը (École Française de Médecine): Չորս դասախոսով եւ տասնըմէկ ուսանողներով այս դպրոցը կը հաստատուի Սէն Ժօզէֆ համալսարանի պատկանեալ շէնքերուն մէջ:

1889-ին, դեղագործութեան դպրոց մը կը յարակցուի նոր համալսարանին եւ կը բաժնէ անոր բոլոր մենաշնորհները: Յաջորդ տարիներուն՝ Պէյրութի Համալսարանը արագօրէն կը յառաջդիմէ եւ կը բարգաւաճի, այնքան որ 1912-ին նեղ կու գայ հին դպրոցին տեղը եւ կը փոխադրուի մասնաւորաբար իրեն համար կառուցուած եւ սարքաւորուած ընդարձակ շէնքերուն մէջ: Հոկտեմբեր 1914-ին ան ունէր 12 դասախօս, 10 գործնական աշխատանքի եւ դարմատուներու վարիչներ (Chefs de travaux et chefs de clinique) 355 ուսանողներ, որոնց 305-ը բժշկութեան եւ 50-ը դեղագործութեան:

1914-1918-ի համաշխարհային պատերազմը կը կասեցնէ այս սլացքը: Կը վերաբացուի համալսարանը 1919-ի գարնան, մէկ տարուան մէջ ունենալով մօտ 250 աշակերտ, եւ պահ մը ընդհատուած կանոնաւոր աշխատանքները եւ ծաղկումը կը վերսկսին: Թեկնածուներու խուժումը, մասնաւորաբար բժշկութեան ուսանողներու՝ կը հարկադրէ տնօրինութեան հաստատել 1940-ին՝ մուտքի քննութիւն մը, սահմանափակելու համար թեկնածուներու թիւը:

Պէյրութի Բժշկութեան եւ Դեղագործութեան Ֆրանսական Համալսարանը ազատ համալսարան մեն է: Համալսարանին անուանակիր դասախօսները պաշտօնի կը հրաւիրուին Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարարութեան եւ ընդհանուր տնօրէնին փոխադարձ համաձայնութեամբ:

1885- 1914, յետոյ՝ 1911-1929 թուականներուն՝ բժշկական եւ գործողութեան գործնական դասերը համալսարանի դասախօսներու կողմէ տրուած են Սաքրէքօր հիւանդանոցին մէջ, որ կը պատկանի Գթութեան Գոյրերուն: 1921-էն մինչեւ 1 Յունուար 1924 նոյն դասերը տրուած են համալսարանի դասախօսներուն կոմէ՝ Սէն-Ժօրժ հիւանդանոցին մէջ, որ կը կառավարուէր այն ժամանակ Լիբանանի Առողջապահութեան եւ Աղքատախնամ Վարչութեան կողմէ, ըստ նախապէս գոյացուած համաձայնութեան: Ուսանողները հոն կը կատարէին ներքնաբժիշկի պաշտօն:

29 Մայիս 1923-ին տեղի կ'ունենայ պաշտօնական բացումը Օթէլ Տիոյ (Hôtel Dieu) հիւանդանոցին, որ կը պատկանի Ֆրանսական կառավարութեան, ուր կը դասաւանուին գործողութեան, գլուխի, աչքի, մորթային հիւանդութեան եւ ներքին բժշկութեան շործնական եւ փորձառական մասերը: Քննութիւններուն փայլուն յաջողութիւն արձանագրող ուսանողները նոյն հաստատութեան մէջ կը ստանձնեն մնայուն եւ այցելու բժիշկի պաշտօններ:

1895-1914 դասախօսներ կամ դարմանատուներու պատասխանատու վարիչներ յաջողած են աշխատցնել ընդհանուր բժշկութեան, գործողութեան եւ ակնաբուժութեան բազբաթիւ դարմանատուներ: Աղքատախնամ Վարչութեան պատկանող բազմաթիւ դարմատուներ, 1920-ին յանձնուած են յիշեալ դասախօսներուն եւ պատասխանատու վարիչներուն: Այդ դարմատուները այժմ կը գործեն աղքատախնամ վարչութեան բժիշկներու միջոցով:

1933-էն ասդին, բազմաճիւղ դարմանատուն մը ներքին բժշկութեան, գործողութեան, ակնաբուժութեան, գլուխի բժշկութեան եւ հոգեբուժութեան կը գործէ Օթէլ Տիոյի կից:

1896-էն ի վեր Մայրանոց մը, իր յարակից բոլոր մասերով՝ մաս կը կազմէ համալսարանին:

1913-ին, համալսարանի նախաձեռնութեամբ հաստատուած է կատաղութեան դէմ պայքարելու կաճառ մը: 1919-էն սկսեալ, Քիմիաբանական եւ Մանրէաբանական զոյգ կաճառներ կը գործեն համալսարանի հովանիին տակ՝ շնորհիւ Լիբանանի կառավարութեան հետ կնքուած համաձայնութեան:

Նոյեմբեր 1920-ին հաստատուած է, դարձեալ այս համալսարանին մէջ՝ Ատամնաբուժական Դպրոցը:

Հոկտեմբեր 1922-ին բացուած է Մանկաբարձութեան դպրոցը, որպէս յարակից մաս Մայրանոցին: 1925-ին, Ֆրանսական իշխանութեան օրով, Օթէլ Տիոյի շրջաբակին մէջ կը կառուցուի քաղցկեղի եւ այլ հիւանդութիւններու դէմ բնագիտական միջոցներով (ճառագայթ, եւայլն) պայքարելու մասնայատուկ բաժինը, ուր համալսարանական ուսանողները մինչեւ օրս կը կատարեն նոյն ճիւղերուն վերաբերեալ ախտաճանաչման իրենց փորձերը:

1927-ին կը հաստատուի բժշկական ուսման համար նախապատրաստական դասարան մը՝ յար եւ նմանը՝ Ֆրանսայի Գիտական Համալսարաններու P.C.B.-ին: Մինչ այդ՝ նոյն դասարանին դասերը կ'աւանդուէին բժշկութեան առաջին դասարանին մէջ:

1929-էն ի վեր ուսանողները կ'այցելեն Մայրանոցը եւ կը քննեն նորածինները:

1932-1940 Ընկերային Առողջապահութեան ձրի բուժարան մը գործի լծուելով, աշխատած է համախմբել թոքախտի դէմ պայքարելու կոչուած ճիգերը:

9-13 Մայիս 1938-ին Ֆրանսական Բժշկական Համալսարանին մէջ կայացած է բժշկական համագումարը, որ մեծ արձագանք գտած է Միջին Արեւելքի մէջ: Այդ համագումարին տրուած դասախօսութիւնները հրատարակուած են «Մասօն» գրատան կողմէ, երկու հատորներով:

1939-1945-ի պատերազմին, դասաւանդութիւնները կը շարունակուին բնական ընթացքով: Միայն մէկ անգամ, 1941-ին, պատերազմական վիճակը պատճառ կը դառնայ, որ տարեվերջի քննութիւնները որոշեալ թուականէն առաջ տեղի ունենան:

1942-ին, կը հաստատուի Հիւանդապահութեան Դպրոցը, որ այժմ կը գտնուի համալսարանին պարտէզին մօտ, Տամաս պողոտային վրայ:

Գաղթական հայերու համար հիմնուած ձրի դարմանատունը՝ 1944-ին կը փոխադրուի Պուրճ Համուտ. մեծ թիւով հիւանդներ կը դարմանուին հոն, ուր բժշկական ուսանողները փորձառութիւն ձեռք կը ձգեն եւ աւելի կը հմտանան քան հիւանդանոցներու ասպասարկութիւններուն մէջ:

Համալսարանը տարիներու ընթացքին սովորութիւն ունէր հրատարակելու բժշկական տարեգրքեր, որոնք պատերազմին հետեւանքով ընդհատուեցան: 1950-ական թուականներուն անոնք լոյս կը տեսնէին՝ «Միջին Արեւելքի Բժշկական Հանդէս» անունով:

ԱղբիւրներԽմբագրել

  • Թարգմ. Յ., «Բժիշկ» բժշկական եւ առողջապահական ամսաթերթ, Ա.տարի, Պէյրութ, 1955-1956, էջ 26-27: