Կարօ Աբրահամեան

Կարօ Աբրահամեան, մատենագէտ եւ բանասէր։

ԿենսագրութիւնԽմբագրել

Ծնած է Իսթանպուլ։ Նախակրթութիւնը ստացած է ծննդավայրին, իսկ երկրորդական եւ համալսարանական ուսումը Պէյրութի մէջ։ Մասնագիտացած է առեւտրական վարչագիտութեան եւ տնտեսագիտական պատմութեան ճիւղերուն մէջ։

Աշխատակցած է իսթանպուլահայ եւ պէյրութահայ մամուլին, գրականագիտական, մատենագիտական, բանասիրական եւ թարգմանական յօդուածներով։

Աշխատակցած է Մարմարա, Զարթօնք, Արարատ օրաթերթերուն, Շիրակ, Բագին, Ջանասէր, Դիտակ ամսաթերթերուն. Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսին եւ Հասկ Հայագիտական Տարեգիրքին։

Խմբագրական աշխատանքով աջակցած էԽմբագրել

  • Շիրակ գրական ամսաթերթի Զարեհ Խրախունիի նուիրուած բացառիկ համարին (Շիրակ ԽԱ. Տարի, թիւ 4-6, Ապրիլ-Յունիս 1997
  • Լեւոն Վարդանի Արեւմտահայութիւնը Տնտեսական Յարաբերութիւններու ճամբուն Վրայ (Պէյրութ, 1998)։
  • «Արաս Հրատարակչատուն»ի հրատարակած Գէորգ Բամպուքճեանի թրքերէն լեզուով ամբողջական գործերուն

Ա., Բ. եւ Դ. հատորներուն (Իսթանպուլ, 2002-2003)։

Հրատարակուած գործերԽմբագրել

բանասիրական-մատենագիտական աշխատանքԽմբագրել

  • «Վաղահաս Ու Անփոխարինելի Կորուստ Մը՝ Գէորգ Բամպուքճեան (1923-1996)» - առանձնատիպ՝ Հասկ Հայագիտական Տարեգիրքի) (Է-Ը տարի, 1995-1996)։
  • «Մատենագիւրական ցանկ Լեւոն Վարդանի առանձին հատորով լոյս տեսած գործերուն եւ պատմաբանասիրական յօդուածներուն» - առանձնատիպ՝ Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի (ԺՆ տարի, 1998

խմբագրական աշխատանքԽմբագրել

  • Լեւոն Վարդանի Հարկերը Օսմանեան Եւ Պարսկական Կայսրութիւններուն Մէջ. ԺԵ-Ի Դար. Ա. հատոր. Ա-Ի - Երեւան, 2004։

ԱղբիւրներԽմբագրել

  • Ժամանակակից Իսթանպուլահայ Գրողներ, Կարօ Աբրահամեան, Ա. հատոր, Անթիլիաս 2004, էջ 554։

Արտաքին հղումներԽմբագրել