Բագրատ Թեւեան

Թեւեան Բագրատ (1893-1967), ծնած եւ մահացած է Իսթանպուլ։ Յաճախած է Շիշմանեան, Ս. ՑակոբայԱզգային Որբանոց, Կեդրոնական եւ Պէրպէրեան վարժարանները; Աշակերտած է Շահան Պէրպէրեանի։ Ուսուցչագործած եւ տնօրէնի պաշտօններ ստանձնած է Սեմերճեան ճեմարանի եւ Պէրպէրեան վարժարաններու մէջ։ Աշխատակցած է իսթանպուլահայ մամուլին՝ բանաստեղծու– թիւններով, արձակ գրութիւններով, քրոնիկներով, թերթօններով եւ թարգմանութիւններով։ Հրատարակած է ձեոագիր Այգ, Ցայգ թերթերը եւ Ամանոր ամսաթերթը; Հրատարակած է Կեսուր (1926) եւ Անուշապուր (1926-28, շրջան մը իբրեւեւ Անուշապուր–Պատկեր անունով) երգիծական շաբաթաթերթերը եւ Երջանիկին Տարեցոյցը (ապա անուանափոխուած Երջանիկ Տարեգիրքի, 1928-65)։ Ատրինէ Տատրեանի եւ Արմենուհի էօզէրի գործակցութեամբ հրատարակած եւ խմբագրած է Պարտէզ (1946-67) մանկական թերթը; Գործակիցներու հետ պատրաստած է Այբուբենարաններու շարք մը; Ունի հնարամիտ Աշակերտները եւ Անկատար Բարքեր խորագրեալ անտիպ մանկապատանեկան թատերգութիւններ (Ատրինէ Տատրեանի գործակցութեամբ); Օգտագործած է Բորւ, Բիր, Մահակ, Զապէլ Տէրտէրեան, Պրպտող, Բ. Թայիս, Սեդա, Բակուր, Բ. Բիլակ, Բրօֆ. Ներսէս ճիլաճեան գրչանունները։

Բագրատ Թեւեան
Ծնած է 1893
Ծննդավայր Պոլիս, Օսմանեան Կայսրութիւն
Մահացած է 1970
Ազգութիւն Հայ
Մասնագիտութիւն թարգմանիչ, հրապարակախօս, արձակագիր, թատերագիր, Խմբագիր
Երեխաներ Սեդա Թեւեան

Հրատարակուած ԳործերԽմբագրել

Ուիլիէմ Քէօի Փոցտամի Գաղտնիքները (թարգմանութիւն) ՞ Իսթանպուլ, 1924; Լիւք Տօրսանի Տօքթօր Քիւտին Խրտոփեակները (թարգմանութիւն) Իսթանպուլ, 1928; Թօսուն Միրիկ Եւ Աղոտր Մինեվեր (վէպ) - Իսթանպուլ, 1930։ ԲաԶտարկեաւի Մը Օրագիրը (վէպ) - Իսթանպուլ, 1937։ (Ատլւինէ Տատբեանի գո|1ծակցութեամ|ւ) ՀաԸգրուաՕը (թա– ^ել)գութ|սն) - Իսթանպուլ, 1943։ 63-ամեայ Ոսկի ՑոբելեաԸ Վաստակաւոր Դերասան Պալթա–զարի (յուշամատեան) - Իսթանպուլ, 1952։ Զսպանակի Վրայ (վէպ) - Իսթանպուլ, 1951։ Ատրինէ Տաւոլւեանի գուրծակցութեամբ) ԾուշիկիԶ Կաղանդը (մանկական թատերգութիւն) - Իսթանպուլ, 11954։ (Ատբէնէ Տատրեանի գործակցութեամբ) Ջարթիկ Հօրքարին Տունը (մանկական թատերգութիւն) - Իսթանպուլ, 1955։ (Ատբինէ Տատբեանի գոբծակցութեամբ) Փոքրիկ Ծփացած Իշ– իւանանին (մանկական թատեբգութիւն) - Իսթանպուլ, 1960։ Մեծ Քաղաքին Զաոիվերը (վէպ) - Իսթանպուլ, 1955 (հակա– ոակ «Ռ. հատորը մամուլէ տակ» ծանուցումին, չկարողացանք ստու– Գել եթէ հրատարակուած է)Կարօ Աբրահամեան, Վարք Քահանայից Բերիոյ թեմի, հ. Ա (խմբ. Պէպօ Սիմոնեան), Անթիլիս, «Տպարան Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Անթիլիաս - Լիբանան», 2004։։

ԾանօթագրութիւններԽմբագրել